Przykłady które pobudzają do myślenia.

34 Wszystko to Jezus mówił do tłumów w przykładach. Doprawdy, bez użycia przykładu niczego do nich nie mówił  

35  żeby się spełniło, co zostało powiedziane przez proroka, który rzekł:Otworzę swe usta, podając przykłady (Mat. 13:35).

 Argumentacja Czy jest piekło?

Niektórzy wierzą, że Szatan jest władcą piekła. Komuś takiemu moglibyśmy powiedzieć: „Proszę sobie wyobrazić, że pańskie dziecko się zbuntowało i robi wiele złych rzeczy. Jak by pan zareagował?”. Rozmówca pewnie powie, że starałby się je napominać (Prz. 22:15). A co wtedy, gdyby dziecko odrzuciło takie próby udzielenia pomocy? Większość rodziców odpowie, że w końcu należałoby je ukarać. Moglibyśmy zapytać: „A jak by pan zareagował, gdyby się okazało, że to jakaś zła osoba popchnęła pańskie dziecko do takiego zachowania?”. Bez wątpienia rodzic byłby oburzony na taką osobę. Żeby uwypuklić sedno przykładu, spytajmy wówczas: „Czy wiedząc, że jakiś niegodziwiec miał wpływ na pańskie dziecko, poprosiłby pan właśnie jego, żeby je za pana ukarał?”. Oczywiście odpowiedź byłaby przecząca. Z pewnością więc i Bóg nie posłużyłby się Szatanem do ukarania ludzi, których ten wcześniej zwiódł! w14 15.5 1:12, 14

 

CO DAJE CODZIENNE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO?

Jest taka opowieść o bardzo mądrym człowieku, u którego ludzie z daleka i bliska szukali pociechy oraz rady. Pewnego razu odwiedził go młody człowiek. Przedstawił mu swoje trudności, mówił: „Prawie codziennie czytam Pismo Święte. Zgłębiam sens słów, zdań i rozdziałów. Wszystko chciałbym zapamiętać i zrozumieć. To mi się jednak nie udaje. Czy moje czytanie jest daremne?”
Pustelnik słuchał uważnie chłopca, a kiedy skończył poprosił go, aby wziął koszyk i przyniósł wody ze strumienia. Chłopiec niechętnie wziął zabłocony kosz. Zrobił to tylko dla niego. Po drodze myślał sobie: „Pustelnik nic nie zrozumiał z mojego opowiadania. Nie dał mi żadnej rady!” 
Oczywiście, wody w koszu nie przyniósł. „Idź jeszcze raz! Być może teraz ci się uda” - rozkazał pustelnik. „Chce wypróbować moje posłuszeństwo i pokorę. Dobrze! Niech i tak będzie!” - myślał chłopak. 
Kiedy wrócił, pustelnik wysiał go trzeci, a potem czwarty i piąty raz. Chłopak się nie sprzeciwiał, lecz w końcu nie wytrzymał i powiedział: „Już więcej tam nie pójdę!” 
„I bardzo dobrze!” - powiedział pustelnik. „Popatrz teraz na kosz: jest czysty. Widzisz, podobnie ma się sprawa z codziennym czytaniem Pisma Świętego. Nie potrafisz wszystkiego zatrzymać dla siebie, nie potrafisz wszystkiego zrozumieć. Ale twój codzienny wysiłek nie jest daremny. Nawet nie wiesz kiedy twoje myśli, twoje uczucia stają się czyste. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, dlaczego tak szlachetnie postępujesz, dlaczego dobrze myślisz i mówisz o innych. A to wszystko zawdzięczasz codziennemu czytaniu Pisma Świętego”......

Przykładami pobudzajacymi do myslenia powinny też być przeżycia naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego uczniów jakimi byli apostołowie ale i też Starozytnych mężów Bożych jak i też tych którzy w obecnych czasach wytężali sie w dziele Pana. 

  Myślę, że takim pobudzajacym przykładem do działania w dziele Pana może być działanie br. T. Russella. Pod linkiem zamieszczam film o jego podróży dookoła świata.  https://www.youtube.com/watch?v=kfOBmFoSub8&feature=youtu.be