Jehowa Bóg chce abyśmy poznawali Jego zamierzenie ale i też Jego dzieła. Jezus powiedział "Już nie nazywam was niewolnikami, ponieważ niewolnik nie wie, co czyni jego pan. Ale ja nazywam was przyjaciółmi ponieważ oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od mego Ojca" Ew.J.15:15

67. Wartość rozmyślania. w15. 15.10 str.26,27

Czy czytanie bez rozmyślania może dać trwałe korzyści?

 

Wciąż rozmyślaj o sprawach duchowych

„Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich” (1 TYM. 4:15).

"Bo Wszechwładny Pan, Jehowa, nie uczyni nic,jeśli swej poufnej sprawy nie wyjawi swoim sługom,prorokom" (Amosa 3:7)

DLACZEGO ROZMYŚLANIE JEST TAK WAŻNE?

13, 14. Dlaczego to takie ważne, byśmy wciąż rozmyślali o sprawach duchowych, i do czego to nas pobudzi?  

13 Rozmyślanie o sprawach duchowych pomaga osiągnąć chrześcijańską dojrzałość (Hebr. 5:14; 6:1). Kto poświęca niewiele czasu na myślenie o Jehowie i Jezusie, nie zachowa silnej wiary. Grozi mu uniesienie z prądem lub oddalenie się od prawdy (Hebr. 2:1; 3:12). Jezus ostrzegł, że jeżeli nie będziemy słuchać, czyli przyjmować, Słowa Bożego „szlachetnym i dobrym sercem”, to nie ‛zachowamy go’ w sobie. Możemy natomiast łatwo zostać uniesieni ‛przez troski, bogactwo i rozkosze życia i nie osiągnąć dojrzałości’ (Łuk. 8:14, 15Biblia poznańska).

14 Dlatego dalej rozważajmy Słowo Boże. Zachęci nas to do odbijania chwały, przymiotów i osobowości Jehowy, przedstawionych w Biblii (2 Kor. 3:18). Czego więcej moglibyśmy pragnąć? Pogłębianie wiedzy o Bogu oraz możliwość odzwierciedlania Jego chwały to wspaniały przywilej i zarazem niekończący się proces, ponieważ wciąż będziemy się uczyć, jak naśladować naszego kochającego niebiańskiego Ojca (Kazn. 3:11).

15, 16. (a) Jaki osobisty pożytek odnosimy z rozmyślania o sprawach duchowych? (b) Dlaczego czasami trudno rozmyślać, ale z jakiego powodu nie powinniśmy z tego rezygnować?

15 Jeżeli stale rozmyślamy nad sprawami duchowymi, zachowamy zapał do prawdy. Dzięki temu staniemy się źródłem pokrzepienia dla braci oraz zainteresowanych napotkanych w służbie kaznodziejskiej. A gdy będziemy głęboko rozmyślać o najwspanialszym darze Bożym — ofierze okupu złożonej przez Jezusa — pomoże nam to cenić przywilej utrzymywania bliskiej więzi z naszym świętym Ojcem, Jehową (Rzym. 3:24; Jak. 4:8). Mark z RPA, który z powodu chrześcijańskiej neutralności spędził trzy lata w więzieniu, powiedział: „Rozmyślanie można przyrównać do ekscytującej przygody. Im więcej myślimy o sprawach duchowych, tym więcej odkrywamy nowych rzeczy o Jehowie. Kiedy bywam zniechęcony lub zaniepokojony przyszłością, biorę Biblię i rozważam jakiś jej fragment. Czuję, że to mnie naprawdę uspokaja”.

16 W dzisiejszym świecie stykamy się z tyloma czynnikami rozpraszającymi uwagę, że czasami bardzo trudno jest zastanawiać się nad sprawami duchowymi. Inny wierny brat z Afryki o imieniu Patrick przyznaje: „Mój umysł przypomina skrzynkę pocztową pełną najróżniejszych informacji — tych chcianych i niechcianych — które trzeba codziennie sortować. Gdy przeglądam jego zawartość, często trafiam na ‚niepokojące myśli’. Muszę wtedy pomodlić się do Jehowy, żebym mógł rozmyślać o sprawach duchowych, mając jasny umysł. Chociaż takie przygotowanie zajmuje trochę czasu, przybliża mnie do Jehowy i pozwala lepiej rozumieć prawdę” (Ps. 94:19). Każdy, kto codziennie ‛bada Pisma’ i zastanawia się nad zdobytą wiedzą, rzeczywiście odnosi z tego wspaniałe korzyści (Dzieje 17:11).

JAK ZNAJDUJESZ CZAS?

17. Jak znajdujesz czas na rozmyślanie?

17 Jedni wstają wcześnie rano, aby czytać, rozmyślać i się modlić. Drudzy robią to podczas przerwy obiadowej. Ty być może znajdujesz na to czas wczesnym wieczorem lub przed pójściem spać. Inni lubią czytać Biblię rano, a potem jeszcze przed snem. Tak czy inaczej chodzi o to, by ‛czytać ją dniem i nocą’, czyli regularnie (Joz. 1:8). Ważne jest, żeby czas na rozmyślanie nad Słowem Bożym wykupywać kosztem mniej istotnych spraw (Efez. 5:15, 16).

18. Co Słowo Boże mówi o wszystkich, którzy je rozważają i starają się wprowadzać w czyn to, czego się dowiadują?

18 Słowo Boże wielokrotnie zapowiada, że wszyscy, którzy je rozważają i starają się wprowadzać w czyn to, czego się dowiadują, zaznają błogosławieństw (odczytaj Psalm 1:1-3). Jezus oświadczył: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!” (Łuk. 11:28). Co ważniejsze, codzienne rozmyślanie o sprawach duchowych pomoże nam przynosić chwałę Wspaniałemu Stwórcy naszego cudownego mózgu. Gdy będziemy tak robić, Jehowa już teraz obdarzy nas szczęściem, a w przyszłości życiem wiecznym w Jego sprawiedliwym nowym świecie (Jak. 1:25; Obj. 1:3).


 

"List od Boga"

Może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o Tobie wszystko
Psalm 139:1

Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz 
Psalm 139:2

Znam każdy Twój krok 
Psalm 139:3

Nawet włosy na Twojej głowie policzyłem
Ewangelia św. Mateusza 10:29-31

Stworzyłem Cię na Moje podobieństwo 
Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:27

Sprawiam, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz, ponieważ jesteś Moim dzieckiem
Dzieje Apostolskie 17:28

Znałem Cię jeszcze zanim się urodziłeś
Księga Jeremiasza 1:4-5

Wybrałem Cię w dniu stworzenia
List św. Pawła do Efezjan 1:11-12

Nie jesteś dziełem przypadku; Twoje dni zapisane są w Mojej Księdze
Psalm 139:15-16

Zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żył 
Dzieje Apostolskie 17:26

Jesteś wspaniale, cudownie stworzony 
Psalm 139:14

Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki
Psalm 139:13

I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twych narodzin 
Psalm 71:6

Ci, którzy Mnie nie znają, stawiają Mnie w złym świetle
Ewangelia św. Jana 8:41-44

Lecz Ja nie jestem zły, nie odległy; Jestem obrazem miłości
Pierwszy List św. Jana 4:9-10

I pragnę wylać ją na Ciebie obficie, ponieważ jesteś Moim dzieckiem, a Ja Twoim Ojcem
Pierwszy List św. Jana 3:1

Chcę zaoferować Ci więcej niż Twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby Ci dać
Ewangelia św. Mateusza 7:11

Jestem doskonałym Ojcem
Ewangelia św. Mateusza 5:48

Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode Mnie
List św. Jakuba 1:17

Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je
Ewangelia św. Mateusza 6:31-33

Chcę dać Ci nadzieję na przyszłość
Księga Jeremiasza 29:11

Ponieważ umiłowałem Cię wieczną miłością
Księga Jeremiasza 31:3

Mam więcej myśli o Tobie niż jest piasku na brzegu morza
Psalm 139:17-18

Raduję się z Ciebie 
Księga Sofoniasza 3:17

Nigdy nie przestanę czynić dobra w Twoim życiu
Księga Jeremiasza 32:40

Jesteś tym, co mam najdroższego
Druga Księga Mojżeszowa 19:5

Z całej duszy i serca pragnę osadzić Cię w Twojej ziemi
Księga Jeremiasza 32:41

Chcę Ci pokazać wielkie i wspaniałe rzeczy
Księga Jeremiasza 33:3

Jeśli będziesz Mnie szukał z całego serca, znajdziesz Mnie
Piąta Księga Mojżeszowa 4:29

Rozkoszuj się Mną, a spełnię pragnienia Twego serca
Psalm 37:4

Ponieważ to Ja Ci je daję
List św. Pawła do Filipian 2:13

Mogę zrobić dla Ciebie więcej niż możesz sobie wyobrazić
List św. Pawła do Efezjan 3:20

Ponieważ Ja jestem Twoją największą zachętą
Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 2:16-17

Jestem Ojcem, który pociesza w kłopotach
Drugi List św. Pawła do Koryntian 1:3-4

Gdy Twoje serce jest złamane, Jestem blisko
Psalm 34:18

Tak jak pasterz niesie owcę, tak Ja noszę Cię blisko Swego serca
Księga Izajasza 40:11

Przyjdzie dzień, gdy zetrę wszelką łzę z Twoich oczu, i zabiorę ból jakiego doznałeś tu na ziemi
Objawienie św. Jana 21:3-4

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak Mego Syna, Jezusa
Ewangelia św. Jana 17:26

W Jezusie wyraziłem Swą miłość do Ciebie
Ewangelia św. Jana 17:26

On jest doskonałym obrazem Mnie
List do Hebrajczyków 1:3

On przyszedł, by pokazać, że Jestem z Tobą, a nie przeciwko Tobie
List św. Pawła do Rzymian 8:31

oraz by powiedzieć Ci, że Twoich grzechów nie liczę
Drugi List św. Pawła do Koryntian 5:18-19

Jezus umarł abyś mógł dostąpić pojednania
Drugi List św. Pawła do Koryntian 5:18-19

Jego śmierć była najwyższym wyrazem Mojej miłości
Pierwszy List św. Jana 4:10

Oddałem wszystko co kochałem, by zyskać Twoją miłość
List św. Pawła do Rzymian 8:31-32

Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa w darze, przyjmiesz Mnie
Pierwszy List św. Jana 2:23

I już nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości
List św. Pawła do Rzymian 8:38-39

Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało
Ewangelia św. Łukasza 15:7

Jestem Twoim Ojcem nad wszystkimi ojcami 
List św. pawła do Efezjan 3:14-15

Czy chcesz być Moim dzieckiem?
Ewangelia św. Jana 1:12-13

Odpowiedz na Moją miłość. Czekam na Ciebie
Ewangelia św. Łukasza 15:11-32

Kocham Cię 

Twój Ojciec – Bóg Wszechmogący

P. S. Daj Bogu szansę...

My często innych zachęcamy do zbadania swoich wierzeń ale nie pozwalamy aby inni nas zachęcali do takiego badania, bo przecież tylko my mamy obiektywną prawdę . Skoro tak jest naprawdę to  nie bójmy się tego i tu  powtórzę „    Podoba mi się myśl jaka jest zawarta w tej sprawie w jednej ze Strażnic z przed 50-ciu lat z 1970r. cytuję  „Nie potrzebujesz się obawiać takiego sprawdzenia swych przekonań religijnych za pomocą miernika, jakim jest Słowo Boże, bo jeśli posiadasz religię prawdziwą, możesz dzięki temu tylko umocnić się w swoich przekonaniach. Jeżeli natomiast twoje wierzenia nie zgadzają się z Biblią, powinieneś ochoczo przyjąć prawdę, gdyż tylko prawda doprowadzi cię do życia wiecznego. — Jana 17:3. w70/15 str.15”

       Książka „Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” wydana w 1970 r.str.14  „Musimy zbadać nie tylko to, w co sami wierzymy, lecz także, to czego naucza wyznanie do którego należymy. Czy jego nauki są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym, czy też są (często) oparte na tradycjach ludzkich? Jeżeli miłujemy prawdę to nie będziemy się obawiać takiego sprawdzenia. Każdy powinien starać się szczerze ustalić, czego Bóg od nas wymaga a potem powinien to spełnić.

Jeżeli to my znamy prawdę to nie bójmy się (1J.4:18b „ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości.” a w (1J.5:20b) powiedziano, że Chrystus obdarza wnikliwością każdego kto szuka wiedzy o prawdziwym Bogu), ale możemy dodatkowo zebrać jakieś klejnoty, jeżeli okaże się, że one tam są. Myślę, że tak robił br. T. Russell, że miał bardzo dobre podejście w tej sprawie. W książce "Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa"(jv) rozdz.5 str.49 czytamy „Jak zatem Russell rozumiał rolę, którą wraz ze swymi towarzyszami odegrał w rozgłaszaniu prawdy biblijnej? Wyjaśnił to tak: „Wykonujemy pracę (...) zbierania rozproszonych przez długi czas fragmentów prawdy oraz przekazywania ich ludowi Pańskiemu — nie jako nowych, nie jako naszych własnych, ale jako pochodzących od Pana. (...) Nie powinniśmy mniemać, że to nam należy się jakakolwiek zasługa za odkrycie i ponowne uporządkowanie klejnotów prawdy”. Powiedział również: „Dzieło, w którym spodobało się Panu użyć naszych skromnych talentów polega nie tyle na tworzeniu, ile na odtwarzaniu, dopasowywaniu, harmonizowaniu”.

 

Dodane.    Rozmyślanie jest niejako rozmową z samym sobą. Rozmyślanie o Bogu powinno mieć na celu zbliżanie nas do Boga i bliźnich, a nie tworzenie podziałów, rozłamów i wrogości.  

Służenie Bogu wymaga od nas wielkiego wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że mamy conajmniej trzech wielkich przeciwników to jest Szatan, świat i nasze "ciało". Następne pytanie. Czy mamy być sparaliżowani strachem. NIE gdyż mamy po naszej stronie Wszechpotężnego Boga, który jest naszym kochajacym Ojcem. Mamy też po naszej stronie Jego Syna który obecnie jest potężnym Królem królów i Panem panów. Mamy też spisaną historię tego jak działa nasz Bóg Jehowa, mamy też opis tego jak zadziała Jego Syn jako Król królów i Pan panóww. Mamy też opisy tych którzy w swoim życiu wielce zaufali naszemu Bogu. Ludzie którzy żyli w róznych okresach dziejów ludzkich, ludzie którzy posiadali rózny stopień znajomosci naszego Boga, ludzie którzy znajdowali sie w róznych denominacjach religijnych. 

  Pytanie. Czy to byli moi bracia i co ja obecnie mógłbym im powiedzieć na temat naszego Boga i Jego Syna aby oni bardziej pojmowali to co powiedział Syn Boży a co jest zanotowane w (Ew.J.17:3). Drugie pytanie. Co ja mogę sie od nich nauczyć o tym co jest w (Ew.J.17:3) analizując ich przeżycia, a może muszę coś zmienić zgodnie z moim sumieniem i powiększyć grono moich braci. Może ja mogę sie czegoś od nich nauczyć analizując ich życie i ich służbę Bogu.  

http://www.esarepta.pl/index.php/nagrania-wykladow/serie/8-ksiazki-audio 

 Niezwykłe przeżycia zwykłych ludzi Jerzy Szpunar  
 Wspomnienia z więzienia Jerzy Szpunar  
 Wspomnienia z konwencji Jerzy Szpunar  
 Skowronek Jerzy Szpunar  
 W co wierze i dlaczego tak wierze? Jerzy Szpunar  

 W księdze Powtórzonego Prawa 6:7 czytamy jak wychowywać dzieci, ale w wer.5,6,8,9 jest mowa o moim rozmyślaniu o Jehowie a nawet wer. 7 dotyczy również mnie, czy ja to robię?

  Przemyślenie to chciałbym podsumować w sposób następujący. Uważam, ze żyjemy w trudnych końcowych czasach tego systemu gdzie jeszcze bogiem któremu w większosci podporządkowują się ludzie jest szatan (2-gi list apostoła Pawła do Koryntian 4:4)

  Jeżeli te moje przemyślenia kogoś przekonują to zachęcam do przeanalizowania poniższego zakończenia.

    Drogi bracie (siostro) , przyjacielu (nie chcę Ci się narzucać , ale przeczytaj treść i zadecyduj czy chcesz zapoznać się z tematami pod linkami) chcę przedstawić Ci kilka moich przemyśleń. Obecny czas staje się coraz bardziej trudny i tak miało być. My z pełną świadomością, przekonaniem prosimy Jehowę Boga o „Przyjdź Królestwo Twoje”, ale pytanie. Czy mamy świadomość i przekonanie, że prosimy też o to aby przyszedł Armagedon.

  Wiemy, że Królestwo Boże nie przyjdzie jeżeli wcześniej nie przyjdzie Armagedon i musimy być przekonani, że jest to właściwe i sprawiedliwe   http://www.bog-wiara-religia-42.org/420169825  . Wszystko wskazuje na to, że zbliża się nadejście zniszczenia tego złego systemu rzeczy  http://www.bog-wiara-religia-42.org/420169678  aby mogło przyjść Królestwo Boże.

  Analizując 1J.4:18 to nie powinniśmy w oczekiwaniu  na przyjście  Królestwa Bożego bać się tego co poprzedzi przyjście Królestwa Bożego.  Każdy musi indywidualnie zadbać o budowanie swojej wiary i zaufania do Jehowy Boga aby umocnić się przed tym co nastąpi nim zapanuje Królestwo Boże. Warto o tym rozmyślać  Pamiętajmy szczególnie o tym co powiedział publicysta Lippman „Jeżeli wszyscy myślą tak samo to na ogół nikt wiele nie myśli”.

  Dla mnie takim zbudowaniem jest myśl jaka jest zawarta w wykładzie , zatytułowany  Boski plan zbawienia   

https://badaczebiblii.pl/boski-plan-zbawienia-czlowieka/?fbclid=IwAR0jR1uo_Ln-LUkEltYh-PZAwJHRCuoXKf2bDQ0bw8QpGqT8afbnUdDMquI      

   Nie ważne kto to powiedział, ale ważne - czy jest to prawdą  i jaką już wcześniejszy głosili słudzy Boży tacy jak br. Russell.

 

powrót    Strona główna    Spis tematy od 1-72

Temat poprzedni   Link  66

Temat  następny   Link  68