65. Biblioteka imienia Bożego

Zbiór różnych miejsc i różnych tekstów gdzie występuje IMIĘ BOŻE.

W części końcowej, zbiór wersetów biblijnych w któtych wystąpienie Imienia Bożego oddaje w szczególny sposób głębie tych wypowiedzi, a mimo to Kościół Katolicki począwszy od III wydania Biblii Tysiąclecia usuwa Imię Boże z przekładów Biblii, natomiast całkowicie usunął to Imię Boże z liturgii kościelnej zastępując je określeniem Pan

 Dlaczego w wielu przekładach Biblii nie ma imienia Bożego, albo spotyka się je zaledwie w kilku miejscach ?

W słowie wstępnym Redakcji Naukowej do trzeciego wydania Biblii Tysiąclecia czytamy: „Odkąd II wydanie BT z nieznacznymi zmianami weszło do liturgii, głównie w postaci czytań mszalnych, tekst ten nabrał cech poniekąd tekstu oficjalnego. Stąd też Episkopat Polski objął nad nim patronat. I tak zgodnie z uchwałą (...), zakomunikowaną Redakcji Naukowej BT pismem Prymasa Polski z dnia 23 II 1976, w niniejszym wydaniu wprowadza się w miejsce wyrazu JAHWE, stosowanego w dwóch pierwszych wydaniach BT, tradycyjne zwroty ‚Pan’ lub ‚Pan Bóg’ czy też ‚Bóg’ z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga jest merytorycznie konieczne (np. Wj 3,14n)”. (A zatem u podstaw usunięcia z Biblii osobistego imienia jej Boskiego Autora, które w tekście hebrajskim występuje częściej niż którekolwiek inne imię lub tytuł, legło własne widzimisię. Przypomina to jako żywo postępowanie rzeczników judaizmu, o których Jezus powiedział: „Ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże” [Mateusza 15:6, BT]).

Imię Boże w literaturze polskiej. Zobacz na  http://www.jehowa.info/

Jehowa - Imię Boga w literaturze polskiej do końca XX wieku

1 1. Jarosław Abramow-Newerly1 2. Bogusław Adamowicz 1 3. Adam Asnyk 1 4. Bogumił Aspis 1 5. Mirosław Azembski1 6. Feliks Brodowski 1 7. Jerzy Bronisławski1 8. Szymon Budny 19. Jerzy Cepik 10. Adam Jerzy Czartoryski 11. Teodor Czerwiński 12. Wanda Dalecka 13. Jerzy Dowiat 14. Ludwik Em...
JEHOWA.INFO
 
 
 Jak ma na imię Bóg ?

To dziwne, ale większości spośród setek milionów wyznawców chrześcijaństwa trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy mówią, że Bogu jest na imię Jezus Chrystus. A przecież Jezus modlił się do kogoś innego, gdy powiedział: „Objawiłem Twoje imię ludziom, których [Ty] mi dałeś ze świata” (Jana 17:6). Modlił się do Boga w niebie, zwracając się do Niego jak syn do ojca (Jana 17:1). I właśnie imię jego niebiańskiego Ojca miało „się święcić”, miało „być uświęcane”. 
Niestety dzisiaj w wielu przekładach Biblii nie ma tego imienia, a w kościołach prawie się go nie używa. Nic więc dziwnego, że dla milionów czytelników Biblii pozostaje nieznane, nie mówiąc już o tym, że się go nie „uświęca”. Weźmy pod uwagę tylko jeden werset, w którym występuje imię Boże: Psalm 83:18 (19). Niech posłuży za przykład, jak tłumacze Biblii traktują imię Boże. Oto, jak go oddano w czterech różnych przekładach Pisma Świętego. 
„Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, jesteś Najwyższym ponad całym światem” (Nowy Przekład wydany przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975). 
„Aby ich nauczyć, że Ty Wieczny, Ty jesteś Bogiem Najwyższym nad całym światem” (A New Translation of the Bible Jamesa Moffatta, 1922). 
„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że Ty masz na imię Jahwe, że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią” (Katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie II zmienione, 1971). 
„Aby ludzie poznali, że Ty, który sam masz na imię JEHOWA, jesteś najwyższy nad całą ziemią” (Biblia króla Jakuba, inaczej Authorized Version, 1611). 
Dlaczego każdy z tych przekładów przedstawia imię Boże inaczej? Czy brzmi ono Pan, Wieczny, Jahwe, czy Jehowa? A może wszystkie te cztery imiona są równie ważne? 
Chcąc znaleźć odpowiedź, trzeba pamiętać, że pierwotnie Biblia nie została spisana w języku polskim. Jej pisarzami byli Hebrajczycy, a posługiwali się głównie używanymi za ich czasów językami hebrajskim i greckim. Większość z nas nie zna tych starożytnych języków. Biblia została jednak przetłumaczona na wiele języków współczesnych, kiedy więc chcemy czytać Słowo Boże, możemy korzystać z przekładów.

 

Temat poprzedni   Link  64

Temat następny    Link  66

 

Komentarze

02.12.2021 13:49

Stanisław D.

Przyjemnie oglądać slajdy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Imienia Bożego - choć strona została zamknięta. Autor Projektu