Jak uczyć się, nie oszukiwać samych siebie?

48. Dlaczego? Oszukujemy samych siebie.

 "Łatwiej jest zmanipulować, oszukać kogoś, niż wykazać mu, że jest zmanipulowany, oszukany"         

 "Rzeczy te mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnie ustanowionej formie oddawania czci i w udawanej pokorze, surowym traktowaniu ciała, ale nie mają żadnej wartości w walce z dogadzaniem ciału"  Kolosan 2:23 Dlatego nie bójmy się wnikać w prawdy pochodzące ze Słowa Bożego. Nie pozwólmy się zastraszyć tym którzy chcieliby nam narzucić to jak mamy wielbić naszego Boga. Niechaj słowa z Ew.J.12:42 dodają nam odwagi.

    Pan Jezus aby podkreślić wagę wykroczenia powiedział „nie łudźcie się” jakoby chcąc przestrzec – nie oszukujcie się i tu powiedział jaki będzie wynik (wyrok) tego uporczywego oszukiwania samych siebie.  

 Powiedział to 2000-lat temu kiedy nie było tak powszechnych mediów, wydawało się że to ostrzeżenie było tak bardzo potrzebne na ówczesny czas aby pomóc w nie oszukiwaniu samych siebie.

   Przerażenie ogarnia gdy w dzisiejszej erze powszechnych mediów widzimy taki ogrom ludzi oszukujących samych siebie, chciałoby się wręcz krzyczeć „nie łudźcie się”.

   Dlaczego tak wielu to czyni, oszukuje samych siebie, czyżby tak wielka nieświadomość?

  Często oszukujemy samych siebie gdyż mamy złudzenia i mogą to być złudzenia polityczne, finansowe ale i też religijne. Myślę, że wykład pod tytułem "Wielkie złudzenie"   http://www.zbor.rybnik.pl/wp-content/uploads/2015/11/Marek-Urban-Wielkie-Z%C5%82udzenia.mp3 może być dla nas pomocą w naszym życiu. 

 Dzisiaj mamy ogromne możliwości dostępu do wiedzy : prasa , radio, TV, Internet  a przede wszystkim większa wolność myśli, czy czasami nie jest to świadomy wybór , ludzi którym brak pokory.

   Pan Jezus powiedział że pokorni odziedziczą  Ziemię i będą się nią rozkoszować na zawsze.

   Każdy z nas jest grzesznym człowiekiem , ale czym wyróżnia się pokorny człowiek?

 On szczególnie jest świadomy swego grzesznego stanu, on świadomy jest tego że jedynie kierownictwo Jehowy Boga jest najlepsze, tylko Jego prawa i zasady są najlepsze, on szuka z wielką gorliwością pouczeń od Jehowy aby skorygować swoje postępowanie.

   Świat przejawia innego ducha. Deklaruje że wierzy w Boga, jest to zapewne wielka wewnętrzna potrzeba gdyż nie umie wyjaśnić sobie sensu swego istnienia jak i istnienia ogromu cudownych dzieł twórczych.

   Szatan też wierzy w istnienie Boga ale podważył Jego sposób sprawowania władzy.

 Warto się zastanowić , czym różni się nasza wiara w Boga od tej jaką przejawia Szatan?

   Zarówno Szatan jak i my wierzymy że Bóg istnieje, myślę że on nawet mocniej wierzy w istnienie Boga niż wielu ludzi. Czy nie spotkaliśmy się z takimi wypowiedziami ludzkimi „jakby był Bóg to by ….” Albo „trzeba w coś wierzyć” nawet nie w kogoś ale w coś, albo „na wszelki wypadek to się przeżegnam bo może coś jest”.

   Warto się zastanowić , kto bardziej wierzy w istnienie Boga , Szatan czy ci ludzie?

 Idźmy dalej , Szatan podważył sposób sprawowania władzy przez Jehowę Boga.

 Powiedział niejako to nie prawa Jehowy uszczęśliwią Jego stworzenia , ale własne prawa, własne decyzje dadzą im szczęście.

   Zobaczmy Szatan jako stworzenie przeciwstawił się Bogu i postawił się ponad Boga.

 Powstały niejako dwie „prawdy” i w pewnym sensie dwóch Bogów.

   Bóg Stwórca Wszechświata i wszelkich stworzeń , Jehowa który w dalszym ciągu jest Bogiem wszystkich lojalnych mu stworzeń.

   Drugi bóg za którym opowiedzieli się wszyscy którzy uznali jego kierownictwo za lepsze „sami decydujcie co dobre a co złe” i w ten sposób utworzyli inny świat. Szatan nawet przez Syna Bożego został nazwany bogiem tego świata.

   Szatan jawnie przeciwstawił się Jehowie Bogu, natomiast jego zwolennicy chcą czynami opowiadać się po stronie Szatana ale słowami niby są po stronie Jehowy.

   W świetle listu Jakuba to ich wiara w zamierzenie Jehowy jest martwa podobna do ciała bez ducha.

    Wytworzyła się taka sytuacja że ogół ludzkości wie że Bóg istnieje , nawet wielu głęboko w to wierzy , ale jak mają żyć i jak mają wielbić Boga to oni o tym chcą decydować. Sami chcą określać co dobre a co złe.

   Czy taka postawa nie jest wręcz identyczną do tej jaką przejawiali kapłani i Faryzeusze z czasów Pana Jezusa, czy nie taki wniosek można wyciągnąć ze słów Jezusa a zapisanych w Ew. Jana 8:42-44. 42 Jezus rzekł do nich: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i tu jestem. Wcale też nie przyszedłem z własnej inicjatywy, lecz On mnie posłał. 43 Dlaczego nie wiecie, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mego słowa. 44 Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa     Wygląda na to, że to nasze czyny a nie słowa świadczą   kto jest naszym Bogiem.

   Zarozumiałość i brak pokory to ciężka choroba duchowa a objawia się tym co Jezus powiedział w Ew. Marka 8:17b,18 że „serce ma przytępioną zdolność rozumowania a mając oczy nie widzą , mając uszy nie słyszą” a efektem jest chodzenie w ciemnościach.

   Zachowują się jakby byli chorzy na nieuleczalną chorobę , ale nie chcą o tym wiedzieć i ciągle łudzą się że są zdrowi. Czy w ten sposób unikną konsekwencji jakie niesie za sobą nieuleczalna choroba?

   Przykład . Jeżdżę samochodem ale nie według przepisów ruchu prawowitego prawodawcy. Czym się to może skończyć? Czy moje bezpieczeństwo będzie zależało od tego że będę głośno wołał „Jestem dobrym kierowcą. Jestem dobrym kierowcą”

   Dlaczego tak wielu wołaniem „Panie. Panie” chce samych siebie oszukiwać.

 Kierowca z wyżej wymienionego przykładu chcąc chronić swoje życie musi dać pierwszeństwo przepisom prawowitego ustawodawcy nad swoje.

   Czy nie podobnie wygląda sprawa z naszym być albo nie być na pięknej ziemi pod zwierzchnią władzą naszego Boga, ależ tak. Wynika to chociażby ze słów Pana Jezusa a zapisanych w Ew. Mat. 7:21-27 (21 „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. 22 Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’ 23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.

 24 „Dlatego każdy, kto słyszy te moje słowa i wprowadza je w czyn, zostanie przyrównany do męża roztropnego, który zbudował swój dom na masywie skalnym. 25 I lunął deszcz, i przyszły potoki wody, i wiatry powiały i smagały ten dom, ale się nie zawalił, gdyż miał fundament na masywie skalnym. 26 Każdy zaś, kto słyszy te moje słowa, a nie wprowadza ich w czyn, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. 27 I lunął deszcz, i przyszły potoki wody, i wiatry powiały i uderzyły w ten dom, i się zawalił, a jego upadek był wielki”.)

czy Ew. Jana 17:3. Poznanie Boga i Jego Syna oraz spełnianie woli Bożej to jest najważniejsze, a nie chociażby najgłośniejsze wołanie „Panie. Panie”

   Gdybyśmy poprzestawali jedynie na wołaniu „Panie. Panie” to moglibyśmy usłyszeć odpowiedz Pana Jezusa a zanotowaną w Ew. Mat.7:23 a brzmiałoby to dla nas bardzo nieprzyjemnie.

   Jehowa Bóg jest jedynym prawowitym prawodawcą a Jego Syn  Jezus Chrystus jedynym pośrednikiem i jedynym upoważnionym wykonawcą wyroków.

   Szatan Diabeł obwołał siebie też prawodawcą , ustalając zasadę postępowania „sami decydujcie co dobre a co złe” chciał uchodzić za kogoś lepszego niż sam Jehowa Bóg.

   Szatan sprytnie i w sposób bardzo przebiegły wmanewrował ludzi w sposób postępowania jaki sam obrał . Mogą wierzyć że Bóg istnieje (lub nie) ale mają postępować według własnych norm i tak uczyć innych (uczyć ich nakazów ludzkich).

   Nakazy te miały być tak spreparowane aby łechtały ucho i znieczulały sumienie.

 Szatan z chwilą strącenia go z nieba w roku 1914 dokładnie wie że jest na pozycji przegranej, nie udało mu się zwieść wszystkich aniołów i już nie ma do nich dostępu .

   Szatan jest tak przebiegły że byłby w stanie zwieść wszystkich niedoskonałych ludzi i tak robi, ale jest „garstka” pokornych ludzi która uczyniła Jehowę Boga swoją wieżą obronną.

   Jehowa Bóg chce aby wszyscy mogli skorzystać z tej wieży ochronnej , wręcz zaprasza , bo bardzo kocha wszystkich ludzi. Głos ten słyszą i reagują na niego jedynie pokorni , świadomi swego grzesznego stanu. Zarozumiali , wyniośli polegają (zgodnie z podszeptem Szatana) na sobie „sami decydujcie co dobre a co złe”- sami chcą wybudować swoją wieżę ochronną jaką najczęściej ma być pieniądz. Im większe dobra materialne tym rzekomo bezpieczniejsza wieża.

   Szatan jako „anioł światłości” tak im wmówił że wszystko zależy od ich decyzji bo przecież są tak mądrzy że nie muszą słuchać rad Jehowy aby być szczęśliwymi.

  Wmówił im że ich szczęście zależy od ich decyzji podjętych na podstawie ich rozeznania co dobre a co złe. W efekcie nie zaprzeczają że jest Bóg ale „co dobre a co złe” to oni będą decydować.  

   Popatrzmy trochę na historię ludzkości i ich zarządzanie. Przez 6000-lat Bóg pozwolił szatanowi wraz z ludźmi eksperymentować nad wprowadzeniem takiego rządu który by uszczęśliwił ludzkość.

   Patrząc na te eksperymenty to widzimy łzy i niedolę miliardów ludzi.

 Niektórzy często z wielką energią i wizją wspaniałej przyszłości zaczynają , a kończą z tragedią milionów ludzi.

   Spójrzmy  na czasy nam bliższe XX wiek. Zaczyna się wielkim rozwojem techniki a co za tym idzie i gospodarki. Rodzi się wielki kapitał ale i wielki wyzysk człowieka.

 Następuje bunt ogromnych mas ludzkich , rodzą się „wielkie teorie” Marksa, Engelsa czy Lenina o „sprawiedliwym” systemie dla ludzkości – socjalizm a dalej komunizm.

   Rok 1917 wielka rewolucja – przewrót (bo zawsze jest tak , że obalany system komuś służy ale nie służy obalającym). Kiedy krzywda i ból narasta i osiąga apogeum , następuje bunt , często nawet giną miliony ludzi i rodzi się nowy system rzekomo lepszy i sprawiedliwszy. Zapominamy o tym że nawet przy najlepszych teoriach to te systemy przecież tworzą niedoskonali ludzie, często pazerni, chciwi i rządni władzy.

   Kiedy w 1917r. apogeum wyzysku i biedy osiągnął szczyt nastąpiło pęknięcie , dla tych którzy cierpieli teoria Marksa, Engelsa czy Lenina stała się siłą napędową do walki o lepsze jutro, nawet za cenę życia.

   Znamy co nastąpiło po zwycięstwie rewolucji. Nastąpiły „rządy ludu ,rządy mas” a tak naprawdę to rządy przebiegłych jednostek które stanęły na ich czele. Używając haseł rewolucyjnych niszczyli wszystko co zagrażało nie, szczęściu i sprawiedliwości tychże mas , ale co zagrażało ich panowaniu nad masami ludzkimi.

 

  Podobna sytuacja gdy nastąpiło załamanie się systemu gospodarczo-ekonomicznego na zachodzie Europy co zaowocowało rozwojem ideologii faszystowskiej.

   Scenariusz podobny „dobro mas , dobro narodu” a z chwilą umocnienia się władzy faszystowskiej , nieszczęście nie tylko dla innych narodów ale nieszczęście dla najwartościowszych ludzi we własnym narodzie.

   Szatan dobrze wie, że ludzkość sama już nie zbuduje systemu który zapewni ludzkości szczęście , ale wie też, że on już jest przegrany, że wyrok już zapadł – niemniej chce aby jak najwięcej istot podzieliło jego los. Dalej podpowiada „sami decydujcie co dobre a co złe”- dla twórców nowych rozwiązań dalej uchodzi on za anioła światłości. Czują się doceniani , wywyższani , gloryfikowani za swoją rzekomą mądrość w podejmowaniu decyzji.

   Szatan nie manipuluje nimi w najdrobniejszych szczegółach. Wystarczy, że nie poznają Jehowy i Jego zamierzenia, że nie uwzględniają Jego rad w swoim postępowaniu, Szatanowi to już wystarczy. On dobrze wie że to jest najlepsza droga do zagłady, szczegółowe rozwiązania pozostawia inwencji przywódcom tych eksperymentów.

   Wszystko to ma tak wyglądać, że to ludzkość sama kieruje przebiegiem spraw, że nikt nimi nie manipuluje , że właśnie taka jest ICH wola.

    Jehowa Bóg nie odebrał człowiekowi możliwości rozwoju jego umysłu , Szatan to wykorzystuje i dlatego skutki ich działania są coraz bardziej bolesne. Coraz większa przestępczość, okropniejsze wojny, mafie, narkotyki coraz bardziej wymyślna broń , coraz bardziej wymyślne formy przemocy – terroryzm , porwania itp.

   Szatan dobrze wie, że każda forma władzy , każda religia gdzie ludzie odrzucają  (świadomie czy nie świadomie) kierownictwo Boże a sami decydują co dobre a co złe , jest równoznaczne że stają po jego stronie.

   Szatana można by przyrównać do dobrego koordynatora w działaniu zbuntowanej ludzkości. Sztuką jest pokierować masami ludzkimi tak aby one myślały, że realizują swoje cele a w rezultacie realizowały cele i zamierzenia Szatana.

   W czasie faszyzmu początkowo całe masy ludzkie poparły swoich przywódców z myślą że realizują swoje cele a w rzeczywistości realizowali cele swoich przywódców a dokładniej plany tego który ich natchnął i dał władzę – boga tego systemu rzeczy Szatana. Podobnie sprawa wygląda w przypadku komunizmu jak i tez religii fałszywej.

   Szatan wie, że człowiek ma potrzebę uznawania istnienia Boga , dlatego on nie skupia się na walce z tym poglądem (chociaż nie przeszkadzał gdy komunizm taką walkę toczył)

   Analizując zarówno historię biblijną jak i obecną widzimy, że Szatan nie skupia swoich wysiłków aby ludzkości wypłukać wiarę w samo istnienie Boga ( Szatan sam nie tylko wierzy ale wie że Bóg istnieje). Kwestia sporna nie dotyczy tego czy Bóg jest czy Go nie ma, nawet Szatan tego nie podważa. Kwestia sporna to kto ma rację i pod czyimi rządami stworzenia będą bardziej szczęśliwe. Szatanowi wręcz nie przeszkadza to, że ludzkość wierzy w istnienie Boga, mogą nawet Go  wielbić wymyślnymi ceremoniami, ofiarami  , ważne aby w życiu kierowali się wytycznymi od Szatana a nie od Jehowy Boga. „Sami decydujcie co dobre a co złe”

   Kiedy od roku 1914 Szatan już wie, że wyrok na niego jest już wydany chce aby wraz z nim zginęła jak największa liczba rozumnych istnień. W stosunku do aniołów jego działanie już zostało zakończone dlatego skupił swój wysiłek na istocie jakim jest człowiek. Posuwa się nawet do tego, że jednych „mądrych tego świata” nastawia przeciwko drugim „mądrym tego świata”.

   Zobaczmy jak to wyglądało szczególnie w dniach ostatnich. Faszyzm który był złem w oczach zachodu był tolerowany bo liczono że będzie narzędziem w walce z komunizmem, takie nadzieje miał nawet papież.

   Jednak w obliczu zagrożenia zachód  łączy się z nieakceptowanym komunizmem aby siebie chronić.

 Po upadku faszyzmu, to komunizm staje się ich największym wrogiem , rozpoczyna się zimna wojna. Szybki wzrost techniki wojennej, szybkie powiększanie arsenału wojennego.

   Oczywiście nie mogło to trwać w nieskończoność. Gospodarka zachodnia bardziej ekonomiczna i prężna mogłaby jeszcze trwać w stanie zimnej wojny, ale gospodarka komunistyczna zarządzana nie ekonomicznie zaczęła przysparzać wielkiej biedy masom ludzkim. Zmierzało to do nieuchronnego upadku ze względu na bunt wzburzonych mas ludzkich. Szatan jako przebiegły koordynator robi następny ruch aby zwieść i pociągnąć masy ludzkie.

   Po co to robi, myślę że chce ludziom dać poczucie wartości że zmieniają coś na lepsze, angażuje całą ich inwencję rzekomym „weźcie sprawy w swoje ręce”.

   Komunizm był zły (bo był). Szatan nie musiał wielce wysilać się aby go takim pokazać.

 Szatan jako doświadczony taktyk skorzystał z narzędzia jakie mu przygotował komunizm – prześladowana religia. Jak już wspominaliśmy Szatan nie miał potrzeby prześladować religii która jedynie wierzyła w istnienie Boga. Komunizm i tak chylił się ku upadkowi ale Szatan wiedział że jeśli to zwycięstwo przypisze się religii to ona się wzmocni wdzięcznością jej członków i agnostyków. Szatanowi to pasuje , powstaje silny nowy twór skupiający masy ludzkie wdzięczne za wyzwolenie a nie świadome że dostają się pod nową niewolę.

   Nie przeszkadza im to że w przeszłości ten twór religijny splamił się ogromnym złem, są tak zaślepione że nie rozliczają ten twór a wręcz usprawiedliwiają że to człowiek jest grzeszny i dlatego były wypaczenia, a sam twór jest dobry.

   Gdyby tak patrzeć to czy nie należałoby usprawiedliwić np. komunizm. Można by podobnie powiedzieć twór był dobry to człowiek zawiódł, ale myślę że gdyby nawet Jan Paweł II zmartwychwstał i proponował że stanie na czele komunizmu to ludzie nie chcieliby odbudowywać tego systemu , nie wierzyliby że może to być dobry twór, dlaczego? Bo wówczas gdy miał pełną władzę był nie tworem ale potworem torturującym i mordującym wszystkich którzy nie tylko czynili ale nawet myśleli inaczej niż przywódcy tego systemu.

   Dlaczego z religią stało się inaczej która przecież podobnie postępowała gdy miała pełnię władzy.

   Zastanawiam się dlaczego Szatanowi tak łatwo udało się oszukać ogół ludzkości aby poparło ten twór religijny (mimo tak niechlubnej przeszłości) , co by było gdyby ten twór wówczas miał takie środki przemocy co komunizm czy faszyzm, jak potoczyłaby się historia ludzkości.

   Czy moglibyśmy mieć takie obawy gdyby Jezus , apostołowie i pierwsi chrześcijanie dysponowali takimi środkami technicznymi? Chyba nie .

   Myślę że warto się zastanowić (jeśli nie chcesz być oszukanym) który z obecnych tworów religijnych odzwierciedla religię zapoczątkowaną przez Jezusa i apostołów?

   Czy chciałbyś aby powrócił komunizm z pełnią władzy? A może chciałbyś aby twoja religia dostąpiła pełni władzy? Jeżeli nie to jakiej religii byś się nie bał nawet gdybyś nie był jej członkiem?

   Myślę że Szatanowi nie było trudno zwieść , oszukać ogół ludzkości. Dlaczego nie było trudno? Bo oni chcieli i chcą być oszukiwani , wręcz oburzają się gdy ktoś chce im to pokazać. Dlaczego tak reagują? Myślę że odpowiedź nie jest trudna. Ludzie mają silną potrzebę wiary w istnienie Boga, muszą mieć jakąś nadzieję.

   Szatan w sposób mistrzowski rozegrał tą sprawę pomagając ludziom tworzyć religie w których zaspokoją potrzebę wiary w istnienie Boga z tym że Szatan dołożył im drugą potrzebę którą mogą też zaspokoić to jest „sami decydujcie co dobre a co złe”.

   Skoro sami mają decydować to im pasuje , to oni ustalają co jest grzechem a co nie, kto jest grzesznikiem i co z nim zrobić ma Bóg (niebo, piekło, czyściec) . Nie ważne jest zamierzenie Boże co do ziemi ( Księga  Rodzaju 1:28) bo skoro Mu się nie udało, to teraz oni dyktują jak ma być. „Apostoł Piotr ma klucze do niebo i wpuszcza tam wybranych , oni tu na ziemi niektórym dają szczególne przepustki z napisem błogosławiony lub mocniejszy napis święty, które Piotr honoruje . Niektórym taką przepustkę wystawia się nawet za życia , gdy taki ktoś umiera to nawet mówią że w czasie pogrzebu jego zwłok on sam patrzy na nich z okna pałacu apostoła Piotra.

   Szczęśliwi którzy takie przepustki otrzymali. Pozostali mają trudniejszą sprawę co prawda takich przepustek nie otrzymują ale jest szansa załatwić skrócenie okresu cierpień czyśćcowych , ale to już kosztuje. Pozostali mają sytuację bez wyjścia, mogą próbować płacić ale nikt im nie da gwarancji że unikną wiecznych cierpień piekielnych.

   Kto wymyślił te rzeczy , Jehowa Bóg miłości? (na dodatek miałby współpracować z pierwszym odstępcą Szatanem ,buntownikiem w dręczeniu zniewolonych grzesznych ludzi, czy dla Szatana jest to kara czy wyróżnienie), czy wróg Jehowy Boga?

   Musimy być świadomi tego że Szatan to stworzenie duchowe z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, sam zapragnął być równy Bogu i takie pragnienie zaszczepił Adamowi i Ewie i ich potomstwu.

   Jego taktyka może wyglądać następująco. Możecie wierzyć w istnienie Boga (on wie że trudno z tym walczyć, nie wyszło to ani komunistom ani ewolucjonistom) , ale nie musicie wierzyć Bogu. Dobierzcie sobie takich nauczycieli religijnych którzy naukowo i filozoficznie pogodzą waszą wiarę w istnienie Boga z tym że pogląd na dobro i zło będzie wynikać z waszych pragnień. Inaczej mówiąc to wy jesteście tacy mądrzy, że nie musicie pytać Boga a sami zadecydujecie co dobre a co złe.

   Wydawało by się, że ludzkość nabyła tyle mądrości i doświadczenia a w sumie nie umie wyciągnąć wniosków z wykroczenia popełnionego przez Adama i Ewę  6000-lat temu.

   Ludzka pycha i zarozumiałość zaślepia ich a Szatanowi bardzo pomaga w sposób zwodniczy kierować ludzkością.

   Może zastanawiamy się jak dalej mogą potoczyć się losy ludzkości? Biblia mówi o nierządnicy , że w dniach końca będzie ujeżdżać bestię , będzie mówić że  zasiada na tronie nie jako wdowa lecz jako królowa.        

   Z analizy tożsamości nierządnicy i bestii wynikałoby że nierządnica to religia fałszywa, a bestia to system rządów politycznych być może ONZ.

   Przyglądając się zachowaniu tych postaci widzimy że dziś rządy polityczne bardzo liczą się z opinią nierządnicy. Często pod naciskiem tejże nierządnicy podejmują takie a nie inne decyzje.

   Nierządnica niczym królowa na tronie pociąga ogromne masy ludzkie zaspakajając ich wrodzona potrzebę wiary w istnienie Boga. Ludziom tym wystarczy aby złudnie uznawać że są po stronie Boga.  Nierządnica pomaga im w tym ustanawiając tradycje i nakazy ludzkie prawami bożymi, a więc dalej „sami decydujcie co jest dobre a co złe”.

   Nierządnica czuje się tak kompetentna że chce mieć niemalże decydującą rolę w zaprowadzeniu pokoju i bezpieczeństwa na ziemi.(pojednanie, ruch ekumeniczny, rok pokoju, ONZ namiastką Królestwa Bożego na ziemi , zniszczenie komunizmu, przerwanie wyścigu zbrojeń). Mimo że dużo mówi się o pokoju, dalej go nie ma – rozpoczęła się era nowych wojen – terroryzm ogólnoświatowy , nie ma linii frontu, wojna może być wszędzie. Warto się zastanowić jak w tej sytuacji skomentować natchnione prorocze słowa apostoła Pawła – kiedy ma nastać koniec tego złego systemu rzeczy. Przeczytajmy i rozważmy je w swoim umyśle i sercu. 1 Tesaloniczan 5:1-6 (5A jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie potrzebujecie, żeby wam cokolwiek pisać. 2 Sami przecież bardzo dobrze wiecie, iż dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą. 4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziei, 5 gdyż wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.

 6 A zatem już nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i zachowujmy trzeźwość umysłu.)

   Myślę że spełnia się też następne proroctwo które mówi że nie może być pokoju dla niegodziwych i go nie ma.

   Zapewne wielu się zastanawia nad źródłem tych wojen, możliwe że niektórzy widzą tą przyczynę ale pismo święte mówi że Bóg włoży w serca przywódców politycznych myśl która pomoże im jednomyślnie podjąć decyzję przeciw tym którzy są główna przyczyną wojen.

   Nastąpi obnażenie nierządnicy i zniszczenie jej, następnie atak bestii na lud Boży co stanie się początkiem wojny Bożej czyli Armagedon.                                                                                                                                                                     

 powrót    Spis treści    Strona główna

Temat poprzedni   Link  46,47

Temat następny    Link  49