59. Rozwój człowieka dzisiaj... 60. Różne zebrane myśli

59.  Rozwój człowieka dzisiaj a jego rozwój w nowym porządku                  

   W obecnym czasie uznano, że system jakim jest demokracja jest najlepszym (że nie wymyślono nic lepszego) ale czy daje on szczęście człowiekowi.

  Zapewne system ten jest dostosowany do możliwości i pragnień wypaczonego człowieka.

  A jakie są to pragnienia? „Bądź lepszy od innych” „Posiadaj lepsze dobra od innych”. W dzisiejszym systemie niejako wartość człowieka mierzy się tym co on posiada i jaką zajmuje pozycję.

  Niektórzy rozwój ten nazywają „wyścigiem szczurów”. Myślę, że przy dzisiejszych stosunkach społecznych i przy dzisiejszym zdegenerowaniu wewnętrznym człowieka z jego egoistycznym i samolubnym symbolicznym sercem jest to jedyny możliwy i nawet konieczny kierunek rozwoju.

  Co daje napęd takiemu kierunkowi rozwoju? Każdy chce być szczęśliwym człowiekiem, a dzisiaj sądzi się że szczęśliwy człowiek to bogaty człowiek, to człowiek mający władzę nad innymi ludźmi. Obecnie inne spojrzenie na szczęście nie ma racji bytu.

  Do czego prowadzi taki punkt widzenia i takie dążenie rozwoju ludzkości?

Po pierwsze coraz bardziej pogłębia się różnica stanu posiadania dóbr materialnych pomiędzy bogatymi a biednymi. Czy ci bogaci są przez to bardziej szczęśliwi? Chyba nie, są ciągle zestresowani że mogą wypaść z elity bogatych i wpaść do tej liczniejszej grupy ale biednych.

  Bogaci ci często nie przebierają w środkach aby posiąść jeszcze większe bogactwo (korupcja, oszustwa, przemoc a nawet zbrodnie). Zobaczmy jak bardzo człowiek degeneruje się w takim systemie.

  Spróbujmy oczyma wiary popatrzeć jak to może się odbywać w przypadku rządu Królestwa Bożego.

  Po zagładzie systemów religijnych i politycznych nastanie jeden rząd – rząd Królestwa Bożego.

Czy trudno sobie wyobrazić jak będzie rozwijać się społeczność ludzka? Zniesienie granic, wszyscy posługują się jednym językiem. Może na razie nie mówmy o dobrodziejstwach wynikających z tego że nikt nie będzie chorować, starzeć się i umierać, czy też będzie następować powstanie z martwych, tych których Bóg poprzez Jezusa wzbudzi ze wspólnego grobu ludzkości.

  Zastanówmy się nad rozwojem ludzkości jak i też poszczególnej istoty. Zgodzimy się z tym, że zaraz po Armagedonie nawet ci którzy przeżyją będą na różnym poziomie intelektualnym. Jedni będą posiadać być może bardzo małą wiedzę a inni może bardzo dużą – ale nie zupełną (dotyczy to zarówno wiedzy o prawach rządzących w literalnym świecie jak i wiedzę o prawach Bożych).

  W takiej sytuacji i przy dzisiejszych stosunkach to spowodowałoby to podział na klasy ludzi. Zapewne w nowym porządku od razu to nie będzie idealnie, gdyż po pierwsze wszyscy nadal będą grzeszni a po drugie każdy będzie posiadał różne złe cechy charakteru i wszystko to będzie wymagało od każdego z nas ogromnej pracy aby przeobrazić się w takiego człowieka jakiego miał na uwadze Bóg stwarzając Adama i Ewę.

  Warunki do takiego przeobrażania się będą bardzo dobre. Nie będzie systemów politycznych, religijnych które by utrudniały tą prace. Szatan będzie „związany” na 1000lat, jedynie nasze wypaczone cechy charakteru, wypaczone symboliczne serce będą nam dokuczać i to nad nimi będziemy pracować.

  Zapewne stan szczęścia będzie uzależniony od tego w jakiej mierze zdążyliśmy się przeobrazić w umyśle i w sercu i dostosować się do tego co jest zamierzeniem Bożym.

  Przecież to życie w nowym porządku, to przecież będzie życie na tej samej ziemi. Tak samo będziemy budować, siać, mieszkać, przemieszczać się i korzystać z plonów ziemi i pracy rąk, oczywiście przy wielkim błogosławieństwie ze strony Jehowy Boga. Ale zgodnie z Rodz.1:28  28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.

 to my będziemy przeobrażać ziemie, pracować i przeobrażać ją w rajską ziemię.

  Może jak już dzisiaj sobie wyobrażamy chociażby to, że jedni będą mieć większe uzdolnienia, będą niejako szybsi. Czy to znaczy że będą mieć lepsze domy i większe dobra materialne?

  Wiadomo że podstawowych środków do życia będzie pod dostatkiem dla wszystkich. Czy nie będziemy zazdrościć, że ktoś ma więcej, powiedzmy wybudował sobie dużo piękniejszy dom od naszego?

  Dzisiaj są też kraje w których nawet ci biedni mają podstawowe środki do życia, ale są tam też tacy którzy mają pałace, jachty i własne samoloty.

  Nie wiemy czy w nowym porządku będą potrzebne takie czy inne urządzenia o które dziś ludzie tak bardzo zabiegają, ale zapewne będą potrzebne wszelkie urządzenia które ułatwiają życie człowiekowi a zarazem nie zanieczyszczają środowiska. Skoro tak, to będą bardziej wymyślne, bardziej luksusowe i mniej luksusowe. Jak będziesz się widział w takiej sytuacji?

 Jak będziesz się zapatrywał i przeżywał to że inni korzystają z lepszych urządzeń, że inni potrafią robić coś lepszego, piękniejszego?

  Dzisiaj pobudza to do zazdrości, chciwości, konkurencji a przecież w nowym porządku takiego czegoś ma nie być. Czy od razu potrafisz wyzbyć się takiego złego nastawienia?

  Jaką przyjąć postawę aby już dziś pracować nad tym, żeby się rozwijać a jednocześnie umieć się cieszyć, że inni mają więcej i coś lepszego. Dzisiaj jest to powodem, że jeśli ktoś ma więcej to często wynosi się nad tych którzy mają mniej. W nowym porządku taka sytuacja będzie czymś nagannym i trzeba będzie szybko pracować aby wyzbyć się takiego nastawienia. Bóg brzydzi się wyniosłymi. A gdybyś wówczas miał takie nastawienie?

  Jest cudowny nowy porządek, każdy może żyć wiecznie i to bez chorób. Każdy może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia które jak wiadomo są różne u różnych osób (bez porównywania się ale rozwijanie się wg. własnych możliwości, pracowanie aby te możliwości były też większe – większa radość)

Wszystko po to abym mógł więcej dawać a tym samym być bardziej szczęśliwym. W raju każdy będzie mógł być szczęśliwym bo każdy będzie mógł dawać a przede wszystkim uczyć się dawać – im szybciej będzie się uczył dawać, tym więcej będzie zaznawał szczęścia.

  Bóg cudownie stworzył człowieka, jego szczęście i radość z życia jest uzależniona od intensywności dawania (nie od ilości). Człowiek biedniejszy może być szczęśliwszy niż bogaty gdyż ten biedny potrafi proporcjonalnie do tego co posiada dać więcej niż ten bogaty.

  Przykład, wdowi grosz, a bogaty może dać to co mu zbywa (chociaż wielkościowo jest to dużo więcej) ale nie da mu to takiego szczęścia jakiego zazna powiedzmy ten biedny.

  Dzisiaj np. ktoś mając mały domek zazdrości komuś kto ma okazałą posiadłość z pięknym domem, basenem itp.

  Wyobraź sobie że jesteś w nowym porządku i nie zapanowałeś nad sobą okazując zazdrość wobec kogoś kto ma taki piękny dom, on widząc to proponuje ci abyś się z nim zamienił. Jak byś się czuł? Byłbyś szczęśliwy? Obawiam się że nie.

  Jestem przekonany, że życie w nowym porządku będzie cudowne a szczególnie cudowna będzie praca nad sobą.

  W dzisiejszym systemie koryguje się, „temperuje się” czyjeś postępowanie, zachowanie poprzez nakazy, zakazy, kary. Myślę że w nowym porządku to korygowanie będzie następować poprzez uczenie się miłości.  

  Miłość szuka dobra innych, wybacza, nie podejrzewa. Czy w takiej sytuacji nie cieszyłbyś się żeby wokół ciebie wszyscy mieli więcej, lepiej niż ty? Czy nie pragnąłbyś aby to co ty umiesz jak najszybciej poznali wszyscy wokół ciebie?

Gdybyś nawet kierował się tylko logiką to rozumiałbyś, że jeżeli wokół ciebie wszyscy będą mądrzy i będą dużo umieć to i tobie będzie lepiej.

  Dzisiaj może nie ma to zastosowania gdyż tą logikę zakłóca fakt, że jeżeli ktoś ma więcej to bardziej chce panować nad innymi.

  W nowym porządku tego nie będzie. Pragnienie zaznawania szczęścia będzie też nas mobilizować do tego aby innym dawać, nawet tym co mają więcej od nas. Zapewne zastanawiasz się, jak dawać komuś kto ma więcej od ciebie?

 Jehowa Bóg tak cudownie nas stworzył (każdy z nas jest niepowtarzalną istotą), że każdy z nas może dać coś wartościowego nawet tym którzy na pierwszy rzut oka posiadają wszystko.

  Nigdy nie mamy w nadmiarze gościnności, życzliwości a przede wszystkim miłości, dlatego zawsze bez względu na sytuację możemy dawać, uszczęśliwiając zarówno innych jak i siebie.

 powrót    Spis treści    Strona główna

 

             60.   Różne zebrane myśli               

 

      Rozeznawanie duchowości innych

   W czasie gdy Pan Jezus był na ziemi czy: ówcześni ludzie widząc go, rozumieli że On wyprzedza ich swoją osobowością chociażby o tysiące lat?

   Ludzie pokorni coś dostrzegali, że Jezus  wyprzedza ich szlachetną osobowością, byli Nim zachwyceni, chcieli od niego uczyć się mądrości, dobroci, miłości, szlachetności, godności. Ale to tylko niektórzy tak reagowali, większość nie widziała, nie dostrzegała cudownej osobowości Syna Bożego.

 Natomiast ludzie sprawujący jakąś władzę wręcz czuli się że to oni przewyższają Jezusa, gardzili nim, byli całkowicie ślepi na cudowną osobowość jaką miał Syn Boży.

   Trudno powiedzieć aby ktoś kto nie dostrzegał, że Jezus go wyprzedza w szlachetności o miliardy lat mógł czegoś się nauczyć od Jezusa. Oni wręcz czuli się lepsi, mądrzejsi od Niego, dlatego też nie czuli najmniejszej potrzeby coś zmieniać w swoim życiu, czegoś się uczyć od Jezusa.

   Czy my dzisiaj dostrzegamy ogromną przestrzeń jaka istnieje pomiędzy osobowością Jezusa a moją. Może inaczej i trochę bliżej. Czy widzę różnicę pomiędzy osobowością tego który nie dawno zaczął kształtować swoją osobowość chrześcijańską, a osobowością tego który już dziesiątki lat ją kształtuje.

   Jeżeli widzę to zapewne mogę się wiele nauczyć, bo wiem do czego zdążać, czego się uczyć, nad czym pracować. Jeżeli nie widzę to prawdopodobnie nie zrobię postępu. Bo uznam, że to nie ma znaczenia kto i jak długo pracuje nad swoją osobowością.

   Przeobrażanie swojej osobowości to proces ciągły, który nie ma końca, bo wzrastanie w szlachetności, miłości nigdy się nie kończy, ale gdy pracujemy nad tym to wzrastamy, uszlachetniamy się.

   Jehowa Bóg cudownie nas stworzył, im bardziej uszlachetniamy się, im bardziej umiemy kochać, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi.

   Jehowa Bóg bardzo chce abyśmy byli szczęśliwi, ale jeśli nie będziemy przeobrażać swojej osobowości – to jest uczyć się być istotą na obraz i podobieństwo Boże to trudno powiedzieć abyśmy mogli być szczęśliwi. Jest to osobista praca, ale jak bardzo nagradzana błogosławieństwami Bożymi. Tego nie można kupić za żadne pieniądze, ani nie może nas ktoś wyręczyć z tej pracy.

   Skoro tak to nie zwlekaj, nie czekaj, jeżeli będziesz spóźniał się, to stan szczęścia nie będzie pełnym twoim udziałem, a możesz wpaść w zgorzknienie widząc szczęście innych.

 

„Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was” Jakuba 4:8

 To ty masz pierwszy zbliżyć do Boga, a On wówczas zbliży się do ciebie. Masz wolną wolę i On nie może tego pierwszy zrobić, ale On czeka na ciebie niczym Ojciec na syna marnotrawnego. Znamy jak bardzo się ucieszył gdy syn po gorzkich przeżyciach powrócił. Ojciec bardzo zbliżył się do niego, w oczach drugiego syna wyglądało że ojciec nawet przesadził.

   Musisz mieć świadomość, że pomoc Jehowy zaczyna się dopiero w momencie gdy ty szukasz Go, On ci  pozwala znaleźć się. Gdy chcesz zmieniać się, to On ci wówczas pomaga pokonywać trudności (ale gdy ty chcesz się zmieniać).

   Nie licz na to, że ty nie będziesz robił wysiłku i będziesz czekał aż On cudownie cię zmieni, masz wolną wolę, ty musisz chcieć i coś robić a jeśli to będzie ponad twoje siły, On ci na pewno pomoże.

   Podobnie jeśli chodzi o nasze modlitwy za innych. Modlimy się za tych którzy są prześladowani z powodu imienia Jehowy, przechodzą chwile słabości, błądzą, szukają Jehowy, ale jak modlić się za tych którzy świadomie nie chcą, mają wolną wolę i mają prawo nie chcieć to jest ich wybór.

 

  Jak Ty liczysz się u Boga?

 Jak wysoko Jehowa Bóg ceni każdego człowieka? Doskonały Adam bez żadnego doświadczenia życiowego stanowił taką samą wartość jak doskonały Jezus który wcześniej istniał może miliardy lat i miał wielkie doświadczenie, sam powiedział że czyni to co widział u swego Ojca.

   Inny przykład to lekcja jaką dał Jezus mówiąc przypowieść o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych o różnych porach na winnicy.

   Inny przykład gdy Jezus umierał a jeden z łotrów uwierzył i Jezus rzekł do niego „zaprawdę ci mówię dziś, że będziesz ze mną w raju”. Czy ta nagroda będzie gorsza od raju jaki uzyska Abel, Henoh, Abraham, Mojżesz, Noe czy inni mężowie Boży?

   Ktoś po ludzku powie, że to „niesprawiedliwe”. Można zapytać czyja sprawiedliwość jest „sprawiedliwsza” Boża czy ta ludzka o której wspomnieliśmy wyżej? Boża sprawiedliwość jest poprzedzana miłością, a ta ludzka – ludzką sprawiedliwością. „Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna aby każdy kto uwierzy mógł żyć wiecznie”. Czy ludzka miłość potrafi to pojąć?  „Bóg nie pragnie niczyjej śmierci, ale żeby nawrócił się i żył” – nawet największy grzesznik i to wiecznie. Czy sprawiedliwość ludzka potrafi to pojąć?

   Jehowa Bóg jest miłością, Jezus przez miliardy lat uczył się tego cudownego przymiotu, a ty ile lat w ogóle żyjesz, a z tego ile lat uczysz się miłości, albo jak intensywnie jej się uczysz?  Można zapytać ile miłosierdzia i miłości zawiera ludzka sprawiedliwość? Inne pytanie. Czy chciałbyś aby Bóg ocenił ciebie według twojej sprawiedliwości?

   Jak bardzo możemy być szczęśliwi, że Bóg rozumie nas lepiej niż my sami siebie. Jak bardzo jesteśmy mało cierpliwi, narwani i niedorzeczni.

   Jehowa Bóg wie, że to wszystko idzie naprawić, ale trzeba się nawrócić, uwierzyć i pokornie słuchać co mówi do nas Jehowa poprzez swoje słowo i swoją organizację.

   Możliwe, że jesteśmy na wyższym etapie doświadczenia niż łotr który wisiał obok Jezusa, może też więcej doświadczenia niż niektórzy opisani mężowie Boży, ale w dalszym ciągu naszym problemem jest nasz grzeszny stan, niewola grzechu. Jehowa Bóg wyszedł naprzeciw naszej beznadziejnej sytuacji. My mamy pojąć głębię tego czynu i z pokorą i z wdzięcznością poddać się pod przewodnictwo Jehowy za pośrednictwem Jego Syna – króla rządu Królestwa  Bożego.

 powrót    Spis treści    Strona główna

Temat poprzedni   Link  56,57,58

Temat następny    Link  61,62,63