61. Jak korzystasz z (Dz.A.17:11).

      Badania Biblii nigdy nie należy podejmować inaczej, jak tylko w modlitewnej postawie umysłu. Powinno się pamiętać, że im bardziej nasze serce i życie dojdzie do zrozumienia i jedności z Bogiem, tym bardziej będziemy podatni na prawdę i tym lepiej przygotowani do jej zrozumienia. Dlatego gdy studiujemy „bez przestanku się módlcie”. Niech nasze serca stale dziękują Panu za każdy szczegół prawdy, który możemy dostrzec, bez względu na to kto lub co stanowiło Jego pomocną dłoń, by doprowadzić nas do niej i uczynić ją zrozumiałą. Zawsze miejmy pragnienie poznania tego wszystkiego, co Bóg ma do objawienia. Bądźmy ostrożni i nie pozwólmy również, aby uprzedzenie zabrało nam prostotę umysłu oraz by szatan przez jakiegoś mężczyznę, kobietę czy naukę omamił nas błędem, gdy będziemy już wyzwoleni z przesądu. Nasza stała modlitwa powinna być następująca: Panie, bądź moim nauczycielem i posłuż się kim lub czym chcesz, aby udzielić mi tej lekcji.

      Unikajmy błędnego poglądu tych, którzy uważają, że modlitwa zastępuje badanie. Modlitwa może i powinna współdziałać ze studiowaniem Słowa Bożego, lecz nie może zajmować jego miejsca. Tak więc gdy czujemy się zachęceni przez duchowe lenistwo, nawyk lub cokolwiek innego, aby modlić się do Boga o udzielenie nam znajomości Jego Słowa i planu bez cierpliwego, sumiennego badania i korzystania z różnych, zapewnionych przez Niego pomocy, to pomyślmy, że nie mamy prawa prosić Boga, by w cudowny sposób, według naszego uznania dał nam to, co już udostępnił w inny sposób, wybrany przez Niego. Zanim poprosimy Boga, aby dokonał cudu dla nauczenia nas zastanówmy się również nad tym, że powinniśmy nauczyć się posłuszeństwa oraz tego, że On powiedział do nas wszystkich „staraj się” (2 do Tymoteusza 2:15), „badajcie Pisma” – Jana 5:39.

   Dlaczego to jest tak ważne? Bo.„Jeżeli wszyscy myślą tak samo to na ogół nikt wiele nie myśli” publicysta Lippman.

    Sprawy Boże są tak głębokie, że nie sposób abyśmy my już poznali prawdę. My możemy ją poznawać i to na zasadach tych jak chrześcijanie w Berei.

    Berejczycy chętnie przyjęli usłyszane orędzie i pilnie sprawdzali w Pismach wszystko, czego się dowiadywali, za co ich pochwalono w (Dz.A.17:11)

Ciągle wnikajmy w „głębię i szerokość” wiedzy i mądrości pochodzącej od naszego Boga. Nie osądzajmy innych, bo to każdy z nich osobiście zda sprawę przed naszym Panem, który to z ramienia naszego Boga realizuje Jego zamierzenie. 

CZY INNI POWINNI DECYDOWAĆ ZA NAS?  (w17 03 ss.13-17)

8. Czego o podejmowaniu decyzji uczymy się z dziejów narodu izraelskiego?

(…) uczymy się czegoś bardzo ważnego: Podejmowanie decyzji to obowiązek każdego z nas, a żeby robić to mądrze, powinniśmy się kierować rozsądnymi wskazówkami ze Słowa Bożego. W Liście do Galatów 6:5  powiedziano: „Każdy (...) poniesie swój własny ciężar”. Nie oczekujemy, że ktoś będzie podejmował decyzje za nas. Staramy się raczej dowiadywać, co jest słuszne w oczach Boga, i dokonywać wyborów zgodnych z tą wiedzą.

9. Dlaczego nie powinniśmy pozwalać, żeby inni podejmowali decyzje za nas?

Jak mogłoby dojść do tego, że inni podejmowaliby decyzje za nas? Moglibyśmy dokonać złego wyboru na przykład pod presją otoczenia (Prz. 1:10, 15). Jednak bez względu na to, jak silny nacisk ktoś wywiera, mamy obowiązek słuchać swojego wyszkolonego na Biblii sumienia. Kiedy pozwalamy innym za nas decydować, w rzeczywistości postanawiamy za nimi podążać. To też jest jakiś wybór, ale może doprowadzić do katastrofy.

10. Przed czym apostoł Paweł ostrzegał chrześcijan w Galacji?

10 Apostoł Paweł ostrzegał chrześcijan w Galacji, żeby nie pozwalali innym podejmować decyzji za nich (odczytaj Galatów 4:17). Niektórzy członkowie zboru próbowali dokonywać wyborów za innych, żeby zniechęcić ich do podążania za apostołami. Dlaczego im na tym zależało? Ponieważ samolubnie chcieli zapewnić sobie pozycję. Wykraczali poza swoje kompetencje i nie szanowali prawa współbraci do podejmowania osobistych decyzji.

11. Jak możemy pomagać innym podejmować osobiste decyzje?

"Strzeżmy się formalizmu i stawania się członkami organizacji religijnych, które dążą do krępowania i ograniczania nas. Biblijne zasady są jedynymi zasadami, jakich będziecie potrzebować. Nie próbujcie krępować sumień innych ludzi i nie pozwalajcie drugim krępować waszych. Wierzcie i bądźcie posłuszni tak dalece jak możecie rozumieć Słowo Boże dzisiaj, i tak z dnia na dzień wzrastajcie w łasce, znajomości i miłości ... Poznanie doktryn nie jest ostatecznym celem naszych spotkań, lecz raczej budowanie charakterów na podobieństwo Chrystusowe."

11 Paweł dał wspaniały przykład szanowania prawa współchrześcijan do podejmowania decyzji (odczytaj 2 Koryntian 1:24). Obecnie starsi powinni go naśladować,

 Nie osądzajmy innych ale wnikliwie analizujmy to co mówią i to co czynią. Uczmy się myśleć i rozmyślać, bo każdy zda sprawę za siebie, bo ludzie którzy myślą to często myślą nie tak samo, ale myślą. Ludzie często dla wygody to „myślą” tak samo co bardzo mocno sprzyja temu, że w ogóle nie myślą.

  Brat Russell w 1893 r w artykule „Kościół Boga żywego” tak napisał na temat owiec” przynależnych do naszego Pana.

 Fragment artykułu pt. „Kościół Boga żywego” (Reprinty Strażnicy, strona 1575, z 1893 roku)

„(…) Wyobraźcie sobie piękne, obszerne pastwisko otoczone mocnym i wysokim ogrodzeniem (prawem Bożym), w obrębie którego znajdują się wszystkie owce, ale nie istnieje żaden inny sposób dostania się do tej zagrody (stanu usprawiedliwienia), jak tylko przez Chrystusa, który jest drzwiami – wiara w Jego ofiarę za grzech stanowi jedyną drogę wiodącą do owczarni. Każdy, kto dostaje się do tej zagrody jakąkolwiek inną drogą, jest złodziejem i rabusiem. Takie jest pastwisko przygotowane przez Dobrego Pasterza dla owiec, które do Niego należą i za które złożył On swoje życie. Do tej prawdziwej zagrody Chrystusa weszło spore stado owiec. Należą one do prawdziwego Pasterza.

Rozglądamy się jednak po zielonych niwach i zauważamy, że tylko nieliczne owce, doprawdy malutkie stadko, wydają się mieć przyjemność w korzystaniu z wolności całej zagrody – wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił. A gdzie są inni? Patrzymy, a oto za drzwiami, po obu stronach ścieżki, znajdują się małe zagrody. Nad każdą z nich widnieje jakiś napis – prezbiterianie, metodyści, baptyści, adwentyści, katolicy rzymscy i greccy, episkopalianie, luteranie itd. Patrząc na te ich komórki, zauważamy, że różnią się między sobą. Jedne zbudowane są jak więzienia, z żelaznymi kratami, ogrodzeniami i łańcuchami, inne są mniej surowe, a niektóre mają jedynie wyznaczone „nieprzekraczalne granice” i owce rozumieją, że nie wolno im poza nie wychodzić.

Owe zagródki pełne są owiec, ale są to zwierzęta słabe, delikatne i chorowite, gdyż cierpią na brak właściwego ruchu i świeżego, pożywnego pokarmu. Są regularnie karmione, ale tylko łuskami [plewami], czasami z dodatkiem odrobiny mleka. Jedzą bez zamiłowania i nie mają z tego pożytku. Wiele z nich wygląda mizerniej i biedniej niż na początku, gdy znalazły się w zagrodzie. Inne znów oślepły. Ale, o dziwo, wszystkie wydają się być absolutnie zadowolone, każda ze swojej zagródki, i rzadko się zdarza, że któraś próbuje uciec.

Zauważyliśmy także, że zostali wyznaczeni podrzędni pasterze, by pomagać paść owce. To oni właśnie zbudowali owe zagródki, najwyraźniej bez zezwolenia Głównego Pasterza.

Nie mogąc zrozumieć, dlaczego owce pozwoliły się tak ogrodzić, przyglądamy się, w jaki sposób zostały zwiedzione, by znaleźć się za tymi różnymi ogrodzeniami. Gdy weszły do owczarni przez jedyne drzwi (wiarę w Chrystusa), każdy podrzędny pasterz starał się je przekonać, że konieczne jest znalezienie się w jednej z owych mniejszych zagród oraz że najlepsza jest właśnie ta, którą on reprezentuje. W rezultacie niemal wszystkie owce, które weszły do owczarni, zostały uwięzione, gdyż zaufały podrzędnym pasterzom i udały się za większością. Jedynie nieliczne z nich przeszły obok i cieszyły się wszystkimi swobodami owczarni. Podrzędni pasterze cały czas starali się przekonać własne owce, że wolne owce to heretycy i są na najlepszej drodze do zagłady. (…)”

 W obecnym czasie mamy przeogromny napływ różnych informacji, również tych od pasterzy religijnych  z różnych zagródek wymienionych wyżej. Każdy jeden człowiek musi stawić czoła temu przeogromnemu napływowi różnych (często wzajemnie sprzecznych twierdzeń) i zgodnie z (Dz.A.17:11) to my musimy zadecydować jaką podjąć decyzję, jaką pójść "drogą".

  Nasuwa mi się takie porównanie. Jestem pasażerem "TITANIKA" . Wiemy, że w pewnym momencie naszej podróży otrzymujemy wręcz dla nas żywotne informacje. Każdy z nas MUSI podjąć życiową decyzję. Decyzja ta jest bardzo trudna, dla wielu wręcz niewiarygodna. Zobaczmy jak zachowali się pasażerowie w tej sytuacji. Wielu być moze nawet z niecałkowitym dowierzaniem decyduje się opuścić "TITANIKA" (ten świat) i wsiąść do niewygodnej szalupy. Inni czekają na wyraźniejsze oznaki zagrożenia, co skutkuje tym, że aby ratować swoje życie muszą wskakiwać do lodowatej wody (nie mając pewności na życie, mogą jedynie żałować, że wcześniej nie podjęli decyzji aby wsiąść do szalupy).Ale są jeszcze inni którym też jest miłe życie, ale  nie badają  (nie czynią starań z największą gotowością tak jak zachęcają nas słowa z Dz.A.17:11) aby zbadać, przeanalizować napływające informacje. Ludzie ci wolą słuchać "orkiestry" i łudzić się, że nie będzie żadnej tragedi. Wiemy jak to się zakończyło.

  Nie twierdzę, że w obecnym czasie ci słuchający "orkiestry" poniosą wieczną zagładę, ale ludzie z każdej z tych grup będą przechodzić "różną ścianę ognia" nim nastąpi to o czym mówi nasz Pan w (Ew.J.5:28,29). 

 Poniżej zamieszczam „paletę” wykładów które warto przeanalizować aby móc dokładnie i pilniej realizować zachętę z (Dz.A.17;11)

https://www.youtube.com/watch?v=ci9UVb__xq4&feature=share&fbclid=IwAR0eqLPbKmNCwiOvM27tZs04vzRttIOvsHmsqOcr5IiZ6UoPinlqLI2vPdI  Być w PRAWDZIE A. Urban

https://www.youtube.com/watch?v=zo7snWLc0WU&feature=youtu.be Jak człowiek może zbliżyć się do Boga?

https://www.youtube.com/watch?v=tvH42mVm9wE A.Urban Powolność Procesu Rozwoju Charakteru

https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=vgl-8Dga_Hc&feature=emb_logo A. Urban  - Tysiącletnie panowanie Chrystusa (Kiedy, Nad kim, Jak)-

https://epifania.pl/kto-obecnie-rzadzi-swiatem-audio/  Kto obecnie rządzi światem?

 Znajdziecie tu zrozumiałe biblijne dowody, na to, że:

1. śmierć Jezusa obejmuje swym zasięgiem każdego człowieka, a więc każdy człowiek będzie objęty zbawieniem z tego, co zostało pierwotnie utracone (1 Tymoteusza 4:10, Dzieje Apostolskie 24:15);

2. jest to możliwe, bo Jezus swoją ofiarą unieważnia wyrok wydany na Adama i dziedziczony przez jego wszystkie dzieci (Jana 1:29, Mateusza 18:11, Rzymian 5:18-19);

3. z powodu takiej zastępczej śmierci Jezusa Bóg chce, by wszyscy dowiedzieli się o Nim i o szansie, jaką Jego śmierć daje każdemu potomkowi Adama (1 Tymoteusza 2:4);

4. jeśli ktoś nie zostanie oświecony przez Jezusa w tym życiu, zostanie oświecony po zmartwychwstaniu, w czasie swojego dnia sądu (Jana 1:9);

5. sądzenie świata w Księdze Rodzaju, rozdział 22, nazwane jest błogosławieniem wszystkich narodów, bo sąd Boga to szansa dla grzeszników, by dzięki ofierze Jezusa mogli pozbyć się odziedziczonego wyroku Adamowego i podnieść się do doskonałości (Rzymian 8:19-22);

6. najwierniejsi naśladowcy Jezusa w tym życiu (bez względu na denominację), w przyszłości razem z nim będą królami i sędziami świata (Objawienie 2:26-27, 1 Koryntian 6:2, Łukasza 22:30)

7. dzień sądu, tysiącletnie królestwo i "czas odnowienia (restytucji) wszystkich rzeczy" to terminy synonimiczne;

8. choć obudzenie z umarłych na sąd przysługiwać będzie ludziom niesprawiedliwym (Dzieje Apostolskie 24:15), to wieczne zbawienie (do życia wiecznego) obiecane jest tylko tym, którzy: a) zrozumieją, że jako grzesznicy powinni pokutować; b) po pokucie wiarą chwycą się Jezusa i Jego sprawiedliwość uczynią własną; c) poświęcą się przez Jezusa Bogu, by Jezus mógł uświęcić ich charaktery; d) a potem w każdych warunkach będą Mu okazywać posłuszeństwo, co doprowadzi ich do pełnej wolności od grzechu;

9. każda człowiek, który po wzbudzeniu z umarłych i dokładnym poznaniu prawdy, odrzuci Jezusa i jego pomoc, zostanie unicestwiony co symbolizowane jest w Biblii przez ogień gehenny, tacy ludzie nie znajdą się w stanie wiecznych tortur, bo Bóg takowych nie przygotował ("dusza, która grzeszy, ta umrze", "karą za grzech jest śmierć" - Ezechiela 18:4, Rzymian 6:23, Dzieje 3:23)

https://www.youtube.com/watch?v=Z69oSBNXjzA  Grzegorz Nowak - Czym jest Boski Plan Wieków

https://www.youtube.com/watch?v=NJ8uHxsmo1g A. Urban – Boski plan zbawienia  człowieka

 https://www.youtube.com/watch?v=wLNqWRjr5Q0 Beniamin Nagórny – Starożytni Godni

https://www.youtube.com/watch?v=yBRDt1z9iOc  Andrzej Kaliszczuk  Zmartwystanie,

https://www.youtube.com/watch?v=1frMEhlABxs  Janusz Spadziński  Restytucjoniści

https://www.youtube.com/watch?v=bRHB8wJ3OK0&t=1382s M. Urban – Żniwo Wieku Tysiąclecia

https://www.youtube.com/watch?v=vJN0pj7Gyi4A. Urban – Zbawienie CAŁEJ ludzkości

https://www.youtube.com/watch?v=CSq5Y_aYGqw M. Urban Niby, Prawie, Wybrani 

https://www.youtube.com/watch?v=UxVqdudrZZU&feature=youtu.be Piotr Wardziński – Obietnice

https://www.youtube.com/watch?v=5MW47fZY3F0 A. Urban – Sposób do Poswięcenia, Zbawienia

https://www.youtube.com/watch?v=Rt0-NqqxBJY&t=377s – A. Urban – Świadoma Wolność i Niewola

https://www.youtube.com/watch?v=PGMjbkZJ4wE A. Urban – Usprawiedliwienie Człowieka

  Czyńmy wszystko abyśmy nie byli winni czyjegoś zgorszenia i czyńmy to z wiarą. 

Dodane obecnie w czasie pandemii Covid -19
  Każdy z nas ma obowiazek budowania swojej wiary. Oby nasza wiara była jak ziarno Gorczycy. Jestem przekonany, że zamieszony wykład pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=zXAkFh2E7yo&ab_channel=adammaciak będzie nam w tym pomocny. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M62dt8dvF9U – A. Urban – "Gorszenie maluczkich" jako uzupełnienie do poszerzenia i wnikliwszego zrozumienia tematów

z mojej strony internetowej. http://www.bog-wiara-religia-42.org/417402340 ; http://www.bog-wiara-religia-42.org/417402553

Kto was do tego namówił

Dla siostry Marii Tchórzewskiej-Banaś Pismo Święte było cudownym darem od Boga. Była pełna energii i gorliwości w opowiadaniu ewangelii już wtedy gdy była rzymsko katoliczką i wtedy, gdy należała do organizacji Świadków Jehowy. Później, do końca życia starała się głosić to, co rozumiała, jako najczystszą prawdę Słowa Bożego. Siostra Maria nie przestała zwiastować ewangelii także w czasie, gdy za jej głoszenie można było się dostać do więzienia lub zostać zesłanym na Sybir.

Gdy głosiły, chodząc od domu do domu z inną siostrą, weszły do pewnego mieszkania. Właściciel wpuścił obie siostry i zamknął drzwi na klucz. Zobaczyły tam jego mundur wojskowy i inne akcesoria, które świadczyły o tym, kim jest. Zwrócił się on do nich z groźbą, że nie wypuści ich dopóki nie powiedzą mu, kto je namówił do tego, by chodziły i głosiły. Gdy tak podniesionym głosem pytał: „Kto was do tego namówił?” siostra Maria otworzyła Pismo Święte i przeczytała pierwszy werset, który zwrócił jej uwagę. Był to fragment z Księgi Jeremiasza 20:7 – „Namówiłeś mnie, Panie! A dałem się namówić; mocniejszy byłeś niż ja i przemogłeś” Gospodarz uznał to za dobry żart i wypuścił ewangelistki, podkreślając, żeby już nie chodziły i nie głosiły tej nauki.

Może postąpiłby inaczej, gdyby wiedział, że siostra Maria będzie dalej opowiadać tę ewangelię jeszcze po 90 roku życia. Była znana wśród lekarzy i pielęgniarek w Bydgoszczy jako ta uśmiechnięta, pełna optymizmu pani, która z radością i przekonaniem mówiła im o bliskim już Królestwie Bożym na ziemi. Potrafiła budzić nadzieję i wzruszać, a jej promienny uśmiech zostanie na zawsze zapamiętany. 

   powrót    Spis treści    Strona główna