25. Anatomia i działanie człowieka

 

  Całość zbudowana z około 60 bilionów komórek. Skupiska odpowied­nich komórek tworzą narządy (serce, nerka , płuco , wątroba , oko itp.

Całość naszego ciała składa się też z członków ciała (nogi, ręce itd.) Każdy z organów czy też członków ciała ma super skompliko­waną budowę(np. oko -rogówka, tęczówka, siatkówka itd. czy noga czy ręka -mięśnie, ścięgna, kości, układ nerwowy).Wszystko to w sumie jest cudem jaki uczynił Jehowa Bóg. Zobaczmy jak obecnie "powiela się" ten cud. Dwie komórki-jajo i plemnik łącząc się uruchamiają cudowny proces. Jehowa Bóg dawca życiadaje życie w ten rozwijający się cud a kod genetyczny zawarty w komórce jajowej i komórce plemnikowej steruje rozwojem powstającego nowego organizmu. To program zawarty w kodzie genetycznym decyduje że powstają w wyniku podzia­łu komórek różne organy i członki nowopowstałej istoty. Czasami zdarza się że nowopowstała istota jest okaleczona fizycznie np. źle ukształtowane nogi czy ręce, zrośnięte dwie istoty itd. Często nowopowstałe istoty są okaleczone psychicznie (dziedziczne choroby psychiczne czy nabyte uszkodzenia w czasie wczesnego roz­woju płodu np. wskutek oddziaływania nikotyny, narkotyków, alkoholu innych środków chemicznych czy jakiegoś promieniowania itp.)

Stwórca człowieka zaprogramował właściwy rozwój nowych istot. Dał życie i bezbłędny program zawarty w kodzie DNA. Bunt 1-szej pary ludzkiej wywarł bardzo szkodliwy wpływ na  program zawarty w DNA. Człowiek został upoważniony do powołania nowej istoty. Bóg wywiązuje się ze swego zobowiązania wszczepiając za każdym razem życie gdy człowiek spowoduje połączenie komórki jajowej i plemnika.

W tej tak ważnej i tak skomplikowanej sprawie człowiek postanowił kierować się własnym rozeznaniem. Dzisiaj nawet próbuje ingerować w sposób zamierzony w  program DNA i co gorsza pomijając rady i   / wskazówki Stwórcy człowieka. Człowiek poczynił już wiele nieszczęść ingerując w program zawarty w DNA, co prawda mogła to być ingerencja nie całkowicie  świadoma np. skutki promieniowania radioaktywnego lub skutki wadliwego rozwoju nowych organizmów po zażyciu nie właściwych "leków" przez kobiety w ciąży lub przed zajściem w ciążę.

Jedynym lekarstwem na te nieszczęścia będzie nadejście rządu Kró­lestwa Bożego. Rządu który będzie całkowicie realizował wytyczne Jehowy Boga, Stwórcy życia i organizmu ludzkiego. Biblia zapowiada że nie będzie ludzi kalekich, Dla tych którzy nie znają Boga brzmi to nie realistycznie, dla znających Boga jest to jak najbardziej realne gdyż jest to konsekwencja logiki następstw przyczyny i sku­tku.

Przyjrzyjmy się naszemu cudownemu organizmowi. Około 60 bilionów komórek z której każda jest swego rodzaju bardzo skomplikowaną fabryką na dodatek jest żywym organizmem, zaprogramowanym do pra­widłowego rozwoju. Na czym polega to zabezpieczenie aby mogła prawidłowo funkcjonować. Otóż poprzez krwioobieg ma stały dostęp do tlenu, pokarmu energetycznego i wszelkich potrzebnych minerałów

Jakakolwiek ingerencja mechaniczna, chemiczna, termiczna czy bakteryjna jest od razu monitorowana do centralnego układu zarzą­dzania całym organizmem. Po co? A no po to aby usunąć szkodliwe działanie tej ingerencji , która szkodzi lub wręcz zagraża istnie­niu tejże komórki. Z chwilą zaistnienia ingerencji komórka niemal­że natychmiast powiadamia układ centralny bardzo precyzyjnie okre­ślając rodzaj ingerencji  (informuje również o przyjemnej ingerencji np. miłe ciepło, miły dotyk)po co to czyni? broni się, prosi o pomoc aby nie doszło do zagłady. Jak reaguje na to układ centralny? Niemalże natychmiast stawia diagnozę i wydaje rozkaz (np. ingerencja mechaniczna-ukłucie) mięśniom aby uciekać. Często czas od momentu ukłucia do skutecznego przesunięcia ciała nazywamy refleksem, ale zauważmy że w tym przedziale czasowym największą część stanowi naprężenie mięśni i ucieczka. Można by powiedzieć że informacja od komórki do układu centralnego i rozkaz z układu centralnego do mięśni odbywa się w przysłowiowym mgnieniu oka. Prawdę powiedziawszy to te reakcje są bardziej złożone niż nam się wydaje bo np. ingerencja niskiej temperatury oprócz uruchamiania mięśni to jeszcze uruchamia szyb­sze krążenie krwi w celu niwelacji skutków obniżenia ciepłoty ciała. Co się dzieje gdy zaingerują np. bakterie? komórka informuje układ centralny bardzo szczegółowo o rodzaju tejże bakterii Co czyni układ centralny? Wysyła rozkazdo odpowiedniego organu wytwarzającego przeciwciała zwalczające taką bakterię i poprzez układ krwionośny dostarcza w miejsce zagrożenia, celem zniszczenia tychże szkodliwych bakterii. Wszystko to się odbywa bez naszej wie­dzy i udziału, jest to po prostu cudowny program zamontowany przez Jehowę Boga. Pytanie.  W związku z tym dlaczego chorujemy i w końcu umieramy? -  zapewne z powodu zakłóceń jakie powstają w tym programie.

Myślę, że z chwilą grzechu Adama i Ewy  Bóg zgodnie z Rodz:2:17 celem zabezpieczenia realizacji swego cudownego zamierzenia co do ziemi i życia na niej , „wprowadził" skazę do tegoż programu ciągłego odnawiania się komórek i organizm w pewnym okresie zaczyna się starzeć i umierać. Nasuwa mi się taka myśl, że nie Bóg uruchomił tą skazę programu ale właśnie sam czło­wiek. Bóg w swej miłości poinformował Adama i Ewę że "naciskając" w tym programie na przycisk grzech uruchomią program zmierzający do śmierci. To tak jakby komuś dano niemalże doskonały samochód a on wlewał do niego wodę zamiast oleju . Kto jest winien że ten samochód szybko się zniszczy? darczyńca czy użytkownik?

Takie postanowienie ze strony Jehowy Boga świadczy że On nad wszystkim panuje. Bóg nie zakładał że Adam i Ewa zgrzeszą ale gdyby tak się stało, nie mogło to zniweczyć cudownego zamierzenia Jehowy.

Praktycznie wiemy już dlaczego człowiek umiera. Adam i Ewa dopuszczając się grzechu wprowadzili skazę do kodu genetycznego i wiadomo, że nie mogli zrodzić potomstwa bez skazy. Myślę, że we właściwych warunkach samo starzenie się i umieranie nie boli.  Taki wniosek nasuwa mi się w związku ze śmiercią  zwierząt. Od początku  miały się starzeć i umierać a przecież Bóg miłości nie przydawałby im bólu z tego powodu.

To może dlaczego doznajemy bólu? Sam ból jest czymś pozytywnym, on świadczy o zagrożeniach, zakłóceniach w naszym organizmie.

Dobrze że boli, bo to jest alarm, że dzieje się coś niedobrego, staramy się pomóc, chcemy usunąć przyczynę bo nas boli. Gdyby nie było tego alarmu-bólu to moglibyśmy umrzeć nie usuwając anomalii zakłócenia w naszym organizmie. Nasz organizm jest wyposażony w cudowny system samo naprawczy, zdarza się że "awaria" jest tak duża, że potrzeba pomóc z zewnątrz i na tym tle zrodziła się cała medy­cyna . Niemniej musimy sobie zdać sprawę, że żyjemy w świecie egoistycznym, samolubnym, chciwym i te cechy również wyznaczają kierunek działania w medycynie. W dzisiejszych czasach każda dziedzina, każdy interes ma być tak prowadzony aby przynosił jak największe zyski, chcemy czy nie to jest głównym motorem napędowym.

Świat by inaczej się rozwijał gdyby motorem napędowym była miłość. Miłość  szuka dobra drugiego, dzisiejsza siła napędowa szuka dobra swojego a  egoizm, samolubstwo, chciwość jest najlepszym paliwem w tym działaniu. Popatrzmy jak to wygląda w przypadku medycyny i kierunków jej rozwojów. Mamy dziś wiele chorób i schorzeń.

Kierunkiem rozwoju bardziej opłacalnym jest leczenie i usuwanie zaawansowanych skutków choroby. Kto zrobi większe pieniądze lekarz, szpital który leczy np. raka płuc (np. skutek palenia papierosów) czy ktoś kto pomoże nie palić papierosów? i tak jest z każdą cho­robą; AIDS, rak, choroby serca i inne.  Medycyna lecząc przyczyny sama by się unicestwiła, to tak jakby rolnik zachęcał ludzi aby mniej jedli bo będą tyć, to tak jakby hodowcy świń zachęcali aby mniej spożywać wieprzowiny bo szkodzi zdrowiu, to tak jakby koncerny na­ftowe zachęcały kierowców na przejście na paliwo gazowe jako bar­dziej ekologiczne. Nie dajmy się zwariować i spójrzmy realnie na życie. W tym świecie słuchając ludzi nawet mądrych tego świata czy też przywódców religijnych, jeśli nie chcemy być oszukani badajmy dlaczego oni to propagują.                                                                                                                                                                                                   Może prawda pozbawiłaby ich środków do życia, jeżeli tak, to gotowi są całą mądrość i filozofię zaprząc aby udowodnić swoją rację.

 Ten świat nie może inaczej egzystować, w tym świecie musi tak być, tak że zysk napędza rozwój -  nawet gdyby kie­runek rozwoju nie był właściwy. Dlatego takie kierunki jak narko­tyki, handel bronią ,tytoń, prostytucja i wojny nie zanikną ale będą się rozwijać. Inny scenariusz przy tym sposobie zarządzania jest wręcz nie możliwy.

Bóg jest miłością i wszczepił ten wspaniały przymiot człowiekowi, ale rozwój o którym piszę wyżej, tłumi, znieczula powoduje wręcz zanikanie tego przymiotu (2Tym.3:1-5)

(1 A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. 2 Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, 3 wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, 4 zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, 5 zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się odwróć)

Ludzkość sama nie wyzwoli się z kręgu tych zdarzeń, tych kierunków rozwoju, jedynie uczyni to rząd Królestwa Bożego i to dokładnie i zgodnie z tym jak przepowiedział i jak realizuje to Bóg.

Większość zaufała, mądrym i wielkim tego świata, a niewielu zaufała Jehowie. Dlatego, że  nie jest to ani popularne ani mądre według ludzi tego świata, ale jakże cudownie mądre z punktu widzenia Jehowy Boga.

Ludzie nawet w świecie często używają sformułowania że prawda zawsze wyjdzie na jaw, często walczą o jakąś prawdę i nawet długo czekają. My nie musimy walczyć wystarczy innym opowiadać o Jehowie i Jego zamierzeniu a On sam ukaże prawdę, a jeżeli mamy walczyć to  z samym sobą aby wykorzenić zło istniejące w nas. Wynik końco­wy jest pewny bo to On zamierzył że Ziemia będzie rajem a wszystkim którzy chcą tego, Jehowa Bóg pomoże im się tam znaleźć.

Jako ufający Bogu patrzmy wnikliwie na  przedsięwzięcia ludzkie i uczmy się zauważać pozory czynienia dobrze. Uczmy się patrzeć pod "owczą" skórę czy nie ma tam "wilka". Przebiegły "wilk" wie że przyodzianie "owczej" skóry często pomaga być sytym wilkiem. i bez­piecznie poruszać się wśród zwiedzionych owiec.

Kochani patrzmy tak na wszystkie dziedziny życia dzisiejszego świata. Taki jest system, to on jest zepsuty, ale to nie oznacza, że wszyscy ludzie są zepsuci, wielu jest oszukanych, wielu przygnębio­nych i bezsilnych wobec tego co się dzieje? Takich ludzi trzeba wyszukiwać, takim ludziom trzeba pomóc bo oni nie pokładają nadziei w tym systemie i dla nich trzeba pokazać cudowną miłość i zamie­rzenie Jehowy Boga. Oni są cenni, oni są kosztownościami tej ziemi i Jehowa Bóg za pośrednictwem aniołów i  ludzi zbiera te kosztowności

Dlatego mimo przeszkód nie zniechęcajmy się bo droga jaką wska­zuje nam Jehowa Bóg jest najbardziej szlachetna, a kroczenie nią to najlepszy sposób aby zachować godność, szlachetność jaką winien posiadać człowiek który został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga Stwórcy całego wszechświata.    

powrót    Spis treści    Strona główna

Temat poprzedni  Link  24

Temat następny   Link  26