13. Sprawa podporządkowania się dlaczego tak ważna

    

13. Sprawa podporządkowania się dlaczego tak ważna

 

    

"Wiedząc o tym, iż prawo zostało ogłoszone nie dla człowieka prawego, lecz dla dopuszczających się bezprawia i krnąbrnych, bezbożnych i grzeszników, wyzutych z lojalnej życzliwości i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców"  1Tym.1:9

 

   Wszędzie gdzie istnieje uporządkowane życie istot rozumnych (a nawet nierozumnych) wręcz musi istnieć „system” podporządkowania się. Jako ludzie często mamy wypaczony pogląd na system podporządkowania się. Ale to my ludzie jesteśmy winni, że tak jest.

  W momencie gdy Adam i Ewa zadecydowali, że pójdą za radą zbuntowanego anioła i usłuchali „sami decydujcie co dobre a co złe” to nawet system podporządkowania uległ degeneracji.

  Decyzja, że „sami będą decydować co dobre a co złe” wpłynęła na wszystkie dziedziny ludzkiego życia a nawet odbiła się bardzo niekorzystnie na życiu wszystkich innych żywych stworzeń na ziemi a nawet na martwych tworach, czyli na naszej planecie ziemi jej klimacie czy też wyglądzie. (wielkie zanieczyszczenie)

  Powróćmy może do tej dziedziny naszego życia jakim jest potrzeba podporządkowania się i to wg. tego co zamierzył Stwórca a nie to co zmodernizował człowiek.

  Zacznijmy może od tego najniższego szczeble. Kiedy czytamy Rodz.1:28 część b, to czytamy tam „podporządkowujcie sobie ryby morskie, latające stworzenia niebios i wszelkie żywe stworzenia które się porusza po ziemi.” Jehowa Bóg wręcz nakazał aby człowiek podporządkował sobie wszelkie formy życia na ziemi. Po co? Po pierwsze miał być z ramienia Jehowy gospodarzem tu na ziemi, po drugie miał też być odpowiedzialny przed Jehową, dawcą wszelkiego życia za to co się będzie działo tutaj na ziemi i jak to „panowanie” nad tymi stworzeniami sprawuje.

  Idźmy dalej, rada z Ef.6:1-3 „Dzieci bądźcie posłuszne waszym rodzicom w jedności z Panem, to bowiem jest prawe. Szanuj swego ojca i swą matkę, jest to pierwszy nakaz z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo trwał na ziemi”.     Dlaczego dzieci mają być posłuszne rodzicom. A może lepiej tak jak to jest teraz i zgodnie z 2Tym.3:2 że będą dzieci nie posłuszne rodzicom. Dlaczego miałyby być „poddane, zniewolone, karcone” przez rodziców. Może lepiej aby się rozwijały bezstresowo tzn. wg. swoich pragnień. Przecież obecnie większość rodziców też żyje wg. swoich pragnień, sami decydują co dobre a co złe.

  Być może twórcy tego bezstresowego wychowania mieli na uwadze aby nie używać siły fizycznej, rózgi fizycznej wobec dzieci, że należy ich wychowywać tłumacząc im i tak ich kształtować. Pięknie. Prawdą jest, że należy w pierwszej kolejności tłumaczyć, zachęcać a nawet prosić. Tak też czyni Jehowa Bóg.

  Ale co wówczas jeśli ktoś rozumie a czyni inaczej, czy można sobie pozwolić aby tak było? Można ale w jakiej sytuacji i kto może sobie na to pozwolić.

  W pierwszej kolejności pozwolił sobie na to Bóg w stosunku do zbuntowanego anioła jak i pierwszej pary ludzkiej i jej potomstwa. Dlaczego pozwolił sobie na to?

Bo to jest Jehowy zamierzenie aby ziemia była zamieszkana przez wspaniałych ludzi i na dodatek zaznających szczęścia.

  Z chwilą zbuntowania się anioła i Adama i Ewy, Jehowa Bóg nie użył siły aby ich doprowadzić do porządku. Stworzył ich bardzo dobrze, dał wolną wolę i po prostu pozwolił aby mogły wykazać, że to oni mają rację a nie Jehowa Bóg.

  Dlaczego Bóg mógł sobie na to pozwolić. Po pierwsze Bóg jest najwyższa władzą zwierzchnią i nie podlega już nikomu, nie ponosi odpowiedzialności przed żadnym zwierzchnikiem, bo go już nie ma. Nie znaczy to, że patrząc po ludzku, robi sobie co chce. Prawdą jest, że „robi co chce”, ale Bóg jako praworządny, jako Bóg miłości sam nadał sobie prawa, które On też respektuje i które z racji tego, że są bardzo dobre, doskonałe – będą istniały wiecznie.

  Pozwalając buntownikom Szatanowi jak i też Adamowi i Ewie i ich potomstwu żyć wg. „sami będziemy decydować co dobre a co złe” – Bóg miał zamiar, plan (dla nas trwający długowiecznie, ze względu na krótkość naszego życia) aby raz na zawsze wykazać słuszność Jego praw jako Stwórcy.

  Realizując to skorygowanie, robi to w duchu poszanowania praw jakie sam ustanowił jako najlepsze i w duchu miłości do rozumnych stworzeń które stworzył na obraz i podobieństwo swoje.

  Nikt nie ma prawa kwestionować sposobu jaki zastosował Bóg aby naprawić sytuację, aby w ten sposób dokończyć realizację zamierzenia co do ziemi.

  Ktoś powie, ano tak. Bóg jest kimś najwyższym to On tak może a my nie. Otóż tak nie jest, my też tak możemy a nawet Bóg żąda, nakłada powinność abyśmy tak zrobili, ale każdy na swoim „podwórku”.

  Każdy na swoim „podwórku” za które jest odpowiedzialny i nie może się wtrącać w „podwórko” które należy do kogoś innego.

  Zobaczmy chociażby moment gdy zbuntowała się pierwsza para ludzka. Bóg uznał, że chwilowo ziemia (z racji że cały rodzaj ludzki opowiedział się za Szatanem) stała się „podwórkiem” Szatana. Nawet sam Jehowa Bóg nie przeszkadza w jego zwodniczym postępowaniu wobec ludzkości (nie pozwala jedynie na siłowe jego oddziaływanie). Szatan wraz z Adamem i Ewą i ich grzesznym potomstwem mógł przeprowadzać różne eksperymenty, ale nie mógł szkodzić komuś kto jest na innym „podwórku” np. aniołom którzy znajdowali się w niebie.

  Prawdą jest, że Szatan z racji zarzutu jaki postawił, miał przystęp do aniołów aby ich zwodzić, ale nie mógł rządzić się na tym „podwórku” jakim było niebo.

  To miejsce, to „podwórko” czyli niebo było zarządzane przez Jehowę i tam stale działa się wola Boża. Wszelkie decyzje, zarządzenia były decyzjami Jehowy Boga. Szatan jedynie jako nie milę widziany „gość” a raczej intruz mógł przechadzać się i próbować zwodzić ale bez wpływu na decyzje jakie tam były podejmowane.

  Gdyby na ziemi bunt jaki miał miejsce na początku zaistniał gdy ziemia byłaby już chociażby częściowo zaludniona przez doskonałych ludzi i niektórzy by się zbuntowali przeciw Jehowie, to jestem przekonany, że Jehowa Bóg nie pozwoliłby Szatanowi traktować całej ziemi jako swoje „podwórko”.

  Zapewne ci którzy trwaliby lojalnie przy Jehowie żyliby na innym „podwórku” (może byłaby to część ziemi oddzielona od „podwórka” Szatana) na którym Szatan nie mógłby eksperymentować swoich systemów władzy.

  Możliwe, że ta część „podwórka” zamieszkana przez tych lojalnych, byłaby tak jak niebo „podwórkiem” Jehowy, a Szatan w tej części mógłby jedynie jako intruz, nie proszony „gość” próbować zwodzić ale bez możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji.

  Zbuntowany anioł – Szatan po buncie zachowuje się tak jakby już nie miał władzy zwierzchniej nad sobą. (poczuje ją dopiero gdy Jehowa Bóg wykona na nim wyrok. Gdy Jezus objął rząd Królestwa Bożego w niebie, też trudno było jemu się pogodzić, że taką władzą zwierzchnią dla niego jest też Syn Jehowy – Jezus Chrystus).

  Zobaczmy sam Jehowa Bóg chociaż nie ma władzy zwierzchniej to wszystko czyni tak jakby właśnie miał taka władzę zwierzchnią. Właśnie tą symboliczną „władzą zwierzchnią” nad Jehową jest jego sprawiedliwość i miłość. Jehowa Bóg wszystko co czyni, czyni jawnie przed swoimi stworzeniami, ale jego rozumne stworzenia nie zawsze rozumieją to co On czyni. Można powiedzieć że stopniowo jak „dorastają” to dopiero zaczynają pojmować to co Jehowa uczynił dużo wcześniej i to jest normalne. Jehowa Bóg istnieje wiecznie, a wszystkie Jego stworzenia miały początek. Skoro Jego rozumne stworzenia mogą otrzymać dar życia wiecznego, to też wiecznie będą mogły uczyć się rozeznania, mądrości i miłości Bożej.

  Przyznamy, że cudowna perspektywa.

W czasie gdy na tym „podwórku” jakim jest ziemia, zarządza Szatan, to Jehowa Bóg zadbał aby dla rodzaju ludzkiego był dostępny drogowskaz zawierający wskazówki zarówno co do postępowania jak i co do przebiegu realizacji zamierzenia Bożego. (powodem tego jest wielka miłość Boża do rodzaju ludzkiego który zrodził się już w grzechu jako potomstwo zwiedzionej pierwszej pary ludzkiej)

  Jedynie Bóg jest w stanie dać tak uniwersalne pouczenia które pod Jego natchnieniem zostały spisane w Biblii.

  Dlaczego uniwersalne, bo istnieją od 3500 lat i tak samo aktualne gdy je spisywano jak i teraz . Można powiedzieć, że nauki zawarte tam są ponadczasowe, wieczne.

  Z pouczeń tych mogą korzystać zarówno ludzie prości jak i uczeni. Cudowność tego spisanego Słowa Bożego, tego drogowskazu polega jeszcze na tym, że treść tam zawartą a przede wszystkim ducha biblii rozumieją szczególnie potulni, pokorni a więc ci „sposobni do życia wiecznego”.

  Ci nie potulni, nie pokorni też często nie odrzucają tego spisanego Słowa Bożego.

Mądrość tam zawarta zdumiewa ich, często szczycą się, że znają wydarzenia biblijne (ale gorzej ze zrozumieniem ducha tych wydarzeń). Ludzie ci często szczycą się że jako uczeni brali udział w tłumaczeniu tego spisanego słowa na różne języki.  

  Jehowa Bóg aby zrealizować swoje zamierzenie z powodzeniem może się posłużyć nawet tymi którzy mu nie służą. W biblii mamy wiele przykładów jak to Bóg posługiwał się do realizacji swego zamierzenia co do narodu wybranego nawet wrogimi narodami ościennymi.

  Podobnie ma też być w niedalekiej przyszłości, kiedy to do zniszczenia fałszywej religii inaczej nierządnicy, czy inaczej Babilonu Wielkiego posłuży się  zjednoczonymi narodami, które przecież nie popierają zwierzchniej władzy Jehowy, ale z powodzeniem spełnią rolę narzędzia Jehowy w realizacji Jego zamierzenia.

  Wróćmy może do sprawy związanej z podporządkowaniem. Mówiliśmy o podporządkowaniu dzieci, rodzicom i doszliśmy do tego, że obecnie mamy taki stan, że propaguje się wychowanie bezstresowe i że zgodnie z 2Tym.3:2 „w dniach ostatnich dzieci będą nieposłuszne rodzicom”.

  Przyjrzyjmy się, czy dzieci nie posłuszne rodzicom mogą powiedzieć, że kochają Jehowę i że nadają się do życia pod panowaniem rządu Królestwa Bożego.

  Zobaczmy 1Jana 4:20  20 Jeżeli ktoś twierdzi: „Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział. Jaka tam jest zawarta zasada? Można by to przeczytać tak „Jeśli ktoś twierdzi. Miłuję Boga a jednak jest nie posłuszny rodzicom jest kłamcą, bo kto nie kocha swoich rodziców (którzy dla niego tak wiele zrobili) nie może kochać Boga którego nie widzi.” Miłość do bliźniego a tym bardziej do rodziców jest sprawdzianem naszej prawdomówności w deklarowaniu, że kocham Boga.

  Zauważmy, że posłuszne dziecko to nie znaczy, że ze wszystkim zgadza się z rodzicami, że na wszystko mają taki sam pogląd ale mają szacunek do rodziców i w czasie gdy są na ich utrzymaniu powinny być posłuszne we wszystkim co nie koliduje z prawem Jehowy.

  Dlaczego? Otóż w czasie gdy są jeszcze nie pełnoletnie i są na ich utrzymaniu, na ich „podwórku” to rodzice ponoszą za nich odpowiedzialność zarówno przed obecnymi władzami zwierzchnimi jak i też przed Jehową. Gdy są pełnoletni i na własnym utrzymaniu, to nie muszą podlegać pod władzę rodzicielską, mogą już działać niejako na własnym „podwórku”, bo to oni ponoszą już odpowiedzialność za swoje czyny. Ale nic ich nie zwalnia od zachowania szacunku i wdzięczności w stosunku do rodziców, chociażby za to co oni dla nich zrobili.

  Brak takiego szacunku zgodnie z 1Jana4:20 utrudnia im zbliżenie się do Jehowy. Ich deklaracja, że są wierzącymi zamyka się w słowach „Panie, Panie” które to zwodzą i oszukują ich samych.

  Może jeszcze kilka myśli związanych z 1Jana 4:20. Dlaczego jest to tak ważna zasada. Zobaczmy rodzice dali początek zaistnienia dziecka, „podobnie” jak Jehowa Bóg dał początek istnieniu człowieka. Czy nieposłuszne dziecko wobec rodziców nie jest analogią do nieposłuszeństwa człowieka wobec Stwórcy życia Jehowy Boga.

  Praktycznie tak jak człowiek zawdzięcza swoje istnienie Bogu, tak dziecko zawdzięcza swoje zaistnienie rodzicom. Czy z punktu Bożego można tolerować brak posłuszeństwa wobec kogoś komu zawdzięczamy swoje zaistnienie?

  Prawdą jest, że Bóg mógł sam stworzyć wszystkich ludzi, tak naprawdę to tylko On jest naszym życiodawcą. Ale Bóg wiedział, że każda rozumna istota oprócz zaistnienia potrzebuje wychowania, nauczenia jak żyć i poznanie znajomości Pańskiej.

  Bóg wiedział, że najlepszy układ aby to zrealizować będzie opieka ojca i matki, aby nowo zaistniały człowiek nabył rozeznania i doświadczenia.

  Aniołowie się nie rozmnażają w związku z tym tak zostali stworzeni, że każdy z nich stanowi zupełność.

  Skoro ludzie mieli się rozmnażać, to Bóg niejako wziął do pomocy człowieka, aby ten dorosły już mający jakieś rozeznanie i jakieś doświadczenie mógł we współpracy z Bogiem kształtować tą nowo powstałą osobę.

  Wiemy, że to jest spory wysiłek aby ukształtować nowo powstałą osobę i na dodatek wiele ją nauczyć. Bóg sprawił tak aby pojedynczy człowiek nie stanowił sam w sobie zupełności (tak jak to jest w przypadku aniołów).

Skoro mężczyzna nie czuje się zupełnym stworzeniem to niejako szuka uzupełnienia i podobnie kobieta skoro nie czuje się zupełnym człowiekiem to pragnie mężczyzny aby mogła czuć się zupełnym człowiekiem.

  Uczynienie tak człowieka spowodowało, że mężczyzna i kobieta niemal instynktownie chcą być razem, bo wówczas stanowią zupełność.

  Aby taka potrzeba była jeszcze silniejsza, Bóg wszczepił u mężczyzny silną potrzebę pożycia seksualnego (wystarczająco silną aby on wręcz szukał kobiety jako swego uzupełnienia). A kobiecie silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa jako „naczyniu słabszemu” i dlatego ta kobieta robi wiele aby być osobą, „obiektem” pożądania mężczyzny.

  Wszystko to jest potrzebne po to  aby zgodnie z założeniem Bożym mogli tworzyć trwały związek małżeński, tak trwały, że Słowo Boże mówi o tym związku, „że mąż i żona mają stanowić jedno ciało”

  Po co to wszystko jest potrzebne? A no po to aby nowo powołana do życia istota miała zapewniony prawidłowy rozwój, prawidłową opiekę. Już na samym początku gdy zaczęto spisywać Słowo Boże, Bóg polecił aby zapisać Pow.Pr.6:6-8 pouczaj dzieci, „gdy siedzisz w domu i gdy idziesz drogą i gdy się kładziesz i gdy wstajesz”

  Gdyby Jehowa Bóg każde nowe życie powoływał tak jak Adama i Ewę  to kto by pouczał ich zgodnie z Pow.Pr.6:6-8 ?

  Wiemy, że dawcą każdego nowo powstałego życia jest Jehowa Bóg, ale mąż z żoną jako współpracownicy Boga (bo Bóg ich zaprosił do współpracy) poprzez współżycie niejako mówią do Boga, powołujemy nowe życie i prosimy abyś dar życia dał w nowo rozwijający się organizm.

  Wiemy, że rodzaj ludzki przez usłuchanie zbuntowanego anioła „sam decyduj co dobre a co złe” i pod tym względem mocno się zdeprawował, a mówi o tym 2Tym.3:4 „miłujący bardziej rozkosze niż Boga”.

  Skoro sami zaczęli decydować co dobre a co złe. To dlaczego nie mieli zażywać rozkoszy współżycia zapominając o celu i sensie tej czynności w zamierzeniu Bożym.

  Słowo Boże Biblia nie mówi żeby mąż i żona współżyli tylko wówczas gdy chcą powołać nowe życie do istnienia. Jehowa Bóg wszczepił im taką silną potrzebę aby oni chcieli robić to nawet bardzo często, miało to być „gwarancją”, że zamierzenie Boże co do napełnienia ziemi będzie realizowane mimo trudu jaki trzeba ponosić przy kształtowaniu nowo powołanej istoty do życia.  

  Słowo Boże mówi o odpowiedzialności jaka wynika z prawidłowego wywiązania się w przypadku gdy świadomie czy nie świadomie byliśmy przyczyną powołania do istnienia nowej istoty do życia.

  Chcąc być sługami Bożymi to musimy wziąć pod uwagę wymagania jakie Bóg stawia w tej sprawie, bo tylko one mogą zapewnić szczęście.

  Mając wolną wolę masz prawo nie słuchać tych praw. Masz prawo pójść inną drogą, samolubną i egoistyczną jaką zaproponował zbuntowany anioł.

„Sam decyduj co dobre a co złe”, tylko nie chowaj głowę w piasek wołaniem „Panie, Panie”, bo w ten sposób nie dość, że jesteś samolubny i egoistyczny to na dodatek głupi – bo łudzisz się i oszukujesz samego siebie.

  Bóg to tak cudownie uczynił, żeby ułatwić nam sprostanie temu zadaniu. Rodzicom dźwiganie obowiązku wychowania dzieci zaistniałych na ich prośbę.

Dzieciom zachowywać posłuszeństwo rodzicom którzy spowodowali ich zaistnienie i wzięli na siebie trud pomagania im stać się samodzielnymi istotami ludzkimi.

  Zarówno jedni jak i drudzy nie wywiązując się ze swoich powinności, łamią zasadę z 1Jana4:20. Można powiedzieć, że nie kochają Boga, mimo że ich deklaracje słowne są inne. W pewnym sensie wpadają w sidło okłamywania samych siebie.

  Idźmy dalej. Mąż i żona to dwie istoty ale mające tak współpracować ze sobą jakby jedno ciało. Tworzą bardzo mocno zespoloną instytucję (przynajmniej tak powinno być) powołaną do celów jak omawialiśmy wyżej.

  Aniołowie nie maja takich „problemów”. Każdy z nich jest sam w sobie istotą zupełną i każdy z nich podlega Jehowie Bogu, czy też z racji zadania jakie otrzymał od Jehowy, Jezusowi – Synowi Bożemu.

  Aby taka ściśle zespolona instytucja, jaką jest mąż i żona (dwie osoby a „jedno ciało”) mogła właściwie funkcjonować w zadaniach o których mówiliśmy wcześniej, to Jehowa Bóg dał wytyczne, prawa zasady do jakich muszą się stosować aby ta „instytucja” działała zgodnie z zamierzeniem Stwórcy człowieka.

  Zadania są podzielone, zarówno mężowi jak i żonie nie są nadane przypadkowo.

Jehowa Bóg mężczyźnie i kobiecie świadomie nadał pewne predyspozycje. Mężczyzna ma inne, kobieta inne ale potrzebne są jedne i drugie aby razem mogli stanowić „całość, zupełność”, aby mogli sprostać tak poważnemu zadaniu zrealizowania Rodz.1:28.  28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.

   Nikt z mężczyzn ani z kobiet nie może kwestionować, że to powinno być inaczej, jeżeli chcesz współpracować z Jehową w realizacji Jego zamierzenia. (czy masz większą wiedzę i doświadczenie niż sam Bóg).

  Kiedy przyglądamy się tej sytuacji dzisiaj po 6000 lat od stworzenia Adama i Ewy i od momentu gdy Adam i Ewa zadecydowali, że sami będą o wszystkim decydować to ta instytucja jaką jest małżeństwo też uległa silnej degradacji. Człowiek zamiast słuchać Boga zaczął sam eksperymentować, bo wydaje mu się, że potrafi to zrobić lepiej.

  Jehowa Bóg w swoim spisanym słowie radzi, pokazuje każdemu gdzie jest jego „podwórko” za które jest on odpowiedzialny.

  Zobaczmy co o tym związku powiedział Jehowa, Stwórca Adama i Ewy. Rodz.2:7

Stworzył Adama i jego poinformował (uczynił go niejako odpowiedzialnym) Rodz.2:15-18  15 I Jehowa Bóg wziął człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i o niego dbał. 16 I Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. 17 Ale co do drzewa poznania dobra i zła — z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”.

18 I Jehowa Bóg przemówił: „Człowiekowi nie jest dobrze pozostawać samemu. Uczynię dla niego pomoc jako jego uzupełnienie” a w Rodz.2:18 „uczynił dla niego pomoc jako jego uzupełnienie.

  Adam odpowiedzialny za realizację zamierzenia ale nie zupełny aby mógł sam zrealizować zamierzenie. Ewa pomoc, uzupełnienie ale główna odpowiedzialność na Adamie. Stosownie do tych zadań Adam i Ewa otrzymali odpowiednie możliwości fizyczne i psychiczne aby wspólnie jako całość mogli dobrze zrealizować zamierzenie Boże.

  Anioł który się zbuntował dobrze znał jakie predyspozycje otrzymał Adam a jakie Ewa. Gdy zbuntował się to zaczął od osoby która miała mniejsze predyspozycje podejmowania decyzji opartych na rozeznaniu i to że nie ona była informowana przez Jehowę. Można by powiedzieć, że Ewa zaingerowała w „podwórko” Adama  i w pewnym sensie nie czuła się odpowiedzialna przed Jehową.

  Gdy Szatanowi udało się zwieść Ewę przystąpił do zwodzenia Adama, mając już ze sobą wspólnika Ewę, żonę Adama. To co uczynił Adam nie usprawiedliwiało go, że Ewa już była zwiedziona. Adam bezpośrednio od Jehowy otrzymał polecenia, zadania. On był świadom, że to wszystko dał mu Jehowa, jego Stwórca.

  To, że miał żonę to przecież Jehowa Bóg mu ją dał. Praktycznie nie dopisał jako głowa rodziny biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaką ponosił przed Jehową.

Czego się obawiał, że zostanie sam, przecież już taka sytuacja była nim Jehowa stworzył Ewę. Można by powiedzieć, że pozwolił  pokierować się pobudkami zdradliwego serca.

  Ewa uczyniła rażący błąd. Otrzymała pouczenia o wymaganiach Jehowy od swego męża, ale gdy podejmowała tak ważną decyzję to nie skonsultowała się z mężem.

Można by powiedzieć, że sprzeniewierzając się mężowi, sprzeniewierzyła się Jehowie. Zaingerowała w nie swoje „podwórko”, zlekceważyła rolę Adama swego męża jako głowę rodziny.

  Jehowa Bóg stwarzając Adama i Ewę od razu ustanowił właściwe relacje w tym związku.

  Adam głowa rodziny miał troszczyć się o żonę i dzieci, miał dbać o ich utrzymanie i podejmować zasadnicze decyzje i za to był odpowiedzialny przed Jehową.

Ewa uzupełnieniem Adama. Uzupełnienie nie oznacza mniej ważna. Tu nie można mówić w tych kategoriach, bo to właśnie one mają więcej piękna, urody, ciepłego uczucia, czy tak cudowne predyspozycje jak macierzyństwo i wiele, wiele innych cudownych cech, których nie mają mężczyźni.

  Dla mężczyzny to „uzupełnienie” ma większą wartość niż wszystko inne co go otacza razem wzięte.

  W biblii nie ma opisu, że Adam tak bardzo się cieszył gdy zobaczył przyrodę, gdy zobaczył taki ogrom świata zwierzęcego, ale jest opis jak zareagował gdy zobaczył Ewę. Rodz.2:23 „Wtedy człowiek (Adam) rzekł. To wreszcie jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała”. Dla Adama stworzona Ewa była cudownym ukoronowaniem dzieła twórczego Jehowy Boga.

  Wzajemnie się uzupełniając mieli pomóc nowo powołanym istotom ludzkim stać się samodzielnymi rozumnymi stworzeniami Bożymi.

  Za całą sprawę był odpowiedzialny Adam, dlatego też Jehowa Bóg jemu przekazał polecenia, a on z kolei swojej żonie Ewie.

  Możemy się cieszyć, że Jehowa Bóg tak zadbał o swoje stworzenia aby miały gotową instrukcję prawidłowego funkcjonowania tak ważnego związku.

  W liście do Efezjan 5:22 czytamy „żony niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu. Wer.23 „ponieważ mąż jest głową żony jak i Chrystus głową zboru”. Wer.24 „jak zbór podporządkowany Chrystusowi, tak żony niech będą podporządkowane mężom”. Dalej jest szersze wyjaśnienie jak to robić.

  Myślę, że możemy wyciągnąć taki wniosek że; Jeżeli żona nie podporządkowuje się mężowi, to w rezultacie nie podporządkowuje się prawodawcy czyli Jehowie Bogu. Jeżeli mąż nie podporządkowuje się Chrystusowi to w rezultacie nie podporządkowuje się Bogu.

  Jeżeli ktoś tzn. dziecko, żona czy mąż nie respektują tych praw to w rezultacie przeciwstawiają się porządkowi Bożemu.

  Jeżeli chodzi o podporządkowanie się to mamy jeszcze władze zwierzchnie. One też mają swoje „podwórko” za które zdadzą sprawę przed Jehową. Słudzy Boży i w tej sprawie otrzymali pouczenia jak mają się zachować. List do Rzym.13:1-8.  13Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga. 2 Dlatego ten, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawił się porządkowi Bożemu, ci zaś, którzy się mu przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok. 3 Albowiem rządzący są postrachem nie dla uczynku dobrego, lecz dla złego. Chcesz więc nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 4 bo jest ona tobie sługą Bożym dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz coś złego, to się bój: bo nie na darmo nosi miecz; jest bowiem sługą Bożym, mścicielem dla wywarcia srogiego gniewu na dopuszczającym się zła.

5 Dlatego istnieje zniewalający powód, żebyście byli podporządkowani — nie tylko ze względu na ten srogi gniew, lecz także ze względu na swoje sumienie. 6 Bo dlatego też płacicie podatki; oni bowiem są publicznymi sługami Bożymi, stale służącymi w tymże celu. 7 Oddawajcie wszystkim to, co im się należy — kto żąda podatku, temu podatek, kto żąda daniny, temu daninę, kto żąda bojaźni, temu taką bojaźń, kto żąda szacunku, temu taki szacunek.

8 Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo.

  Dzisiejszy świat ludzki ma na te wyżej omawiane  sprawy taki pogląd jaki przyjęli na początku Adam i Ewa „sam decyduj co dobre a co złe”. Chwilowo mają prawo tak robić, gdyż Jehowa Bóg to „podwórko”, tą ziemię na pewien okres czasu oddał w zarządzanie Szatana i zbuntowanej pierwszej pary ludzkiej i jej potomstwu.

  Ma się rozstrzygnąć kwestia sporna kto lepiej zarządza dla dobra ludzkości. Bóg w swym nie ograniczonym rozeznaniu wiedział jakie będą losy ludzkie pod rządami boga tego systemu rzeczy, przez proroków na setki a nawet tysiące lat wcześniej wszystko dokładnie przepowiedział. Przepowiedział też kiedy położy kres tym nieudolnym przynoszącym tyle cierpień eksperymentom.

  W czasie gdy Szatan eksperymentował różne systemy zarządzania, Bóg na przykładzie wybranego narodu pokazał jakie są Jego prawa i jakim On jest Bogiem i dlatego poprzez proroka Izajasza tak powiedział o tym wybranym narodzie (Izaj.43:10) – „Wy jesteście moimi świadkami”- świadkami (przed całą ludzkością jak i też przed aniołami) jakim Bogiem jest Jehowa i jak On realizuje swoje zamierzenie.

  Naród Izraelski (jako naród wybrany) mimo, że minęło już 2000 lat jak Jehowa Bóg odrzucił go i traktuje go na równi z innymi narodami, to zobaczmy jak jeszcze procentuje to że mieli tak dobre prawa. Kiedy Jehowa Bóg się opiekował narodem wybranym to okoliczne narody podziwiały mądrość praw jakie mieli Izraelici.

  Dzisiaj gdy naród Izraelski nie jest już pod szczególną opieką Jehowy, to świat i tak ich podziwia gdyż resztki praw które przestrzegają a były nadane przez Jehowę czyni go w oczach narodów mądrym. Tak mądrym, że potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach przez co stawał się i staje się często „kozłem ofiarnym” na drodze wyjścia z kryzysu narodów które się w nim pogrążyły.

  Wygląda na to, że nawet resztki prawa pochodzącego od Jehowy są lepsze niż całe prawo wymyślone przez ludzkość.

  Jakżesz bardzo będzie szczęśliwa ludzkość gdy Jehowa usunie ten świat łącznie z bogiem tego świata i tymi którzy usłuchali go i trwali przy zasadzie „sam decyduj co dobre a co złe”

  Wcześniej Jehowa Bóg mówił do wybranego narodu Izraelskiego co wiąże się z błogosławieństwem a co z przekleństwem i prosił aby wybrali błogosławieństwo i żyli, oni często wybierali inną drogę „sami decydowali co dobre a co złe”

  Dzisiaj sprawa wygląda podobnie, dlatego nie łudźmy się że wyroki będą inne jak te które spotkały naród wybrany ale jakże często mający „twarde karki”. Myślę, że można by powiedzieć, że dzisiejsza cała ludzkość zgodnie z (Izaj.43:10) jest i będzie świadkami Boga ( jak On realizuje swoje cudowne zamierzenie) dla wszystkich rozumnych stworzeń (jakie będą istnieć) i to po wieczne czasy.

  Dziś stoimy przed podobnym wyborem jak to było w przypadku gdy naród Izraelski wędrował do ziemi obiecanej, spotykał się z różnymi trudnościami, różnymi przynętami, rożnymi bóstwami i różnie się zachowywał. Jakżesz potrzebne były słowa które wyrzekł do nich Jozue a zapisane w Joz.24:15 „A jeśli w waszych oczach źle jest służyć Jehowie, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi praojcowie, gdy byli po drugiej stronie Rzeki, czy bogom Amorytów, w której ziemi mieszkacie. Ale ja i mój dom będziemy służyć Jehowie”.

  Pamiętajmy też o tym co zostało zanotowane w Jozuego 23:14-16.  14 „Oto ja idę dziś drogą całej ziemi, a wy dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły. Ani jedno słowo z nich nie zawiodło. 15 A jak się spełniło na was wszelkie dobre słowo, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg, tak Jehowa będzie sprowadzał na was wszelkie złe słowo, dopóki was nie wytraci z tej dobrej ziemi, którą dał wam Jehowa, wasz Bóg — 16 jeżeli naruszycie przymierze Jehowy, swego Boga, które wam nakazał, i jeżeli pójdziecie i będziecie służyć innym bogom i kłaniać się im. I zapłonie przeciwko wam gniew Jehowy, i prędko wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą on wam dał”.

 

   Jakżesz bardzo musimy być czujni. W naszym życiu bardzo wiele razy spotykamy się z jakimś zagadnieniem po raz pierwszy. Mogą być to sprawy wielkiej wagi, a my musimy podjąć decyzję jak postąpić, za kim się opowiedzieć. Aby poszerzyć sobie punkt widzenia na tą sprawę zachęcam do przeczytania temat „Sam decyduj co dobre a co złe”.

 powrót    Spis treści    Strona główna

 

 Temat poprzedni   Link  12

  Temat następny    Link   14