Ciekawe co to za strona. Muszę ją obejrzeć. Dlaczego zwierzęta zjadają się wzajemnie? Jak do tego doszło. Kto tu zawinił?

Często się mówi, że jeden człowiek z drugim żyje jak pies z kotem, oby umieli tak żyć.

7. Czy zwierzęta muszą....

 7.   Czy zwierzęta muszą się wzajemnie zjadać?   

 
  "I wilk pobędzie trochę z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem....." Izajasza 11:6-9

 

 Czy tak było od samego początku? A co mówi księga Rodzaju 1:29,30. Człowiek miał się odżywiać nasionami i owocami wszelkich roślin. Zwierzęta głównie wszelką zieloną roślinnością.

  W wersecie 31 powiedziano „Potem Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre”

  Zapewne nasuwają się pytania. Jak długo tak było? Albo. Dlaczego obecnie zwierzęta wzajemnie się zjadają? Dlaczego do tego doszło? Czy Bóg coś zmienił w tym planie? A może jedynie dopuścił aby tak było? Czy kiedyś będzie inaczej? Czy jest to możliwe aby w przyszłości ponownie było realizowane to co zapisano w Rodz.1:29,30 ? ( 29 I przemówił Bóg: „Oto dałem wam wszelką roślinność wydającą nasienie, która jest na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa wydający nasienie. Niech wam to służy za pokarm. 30 I wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu ziemi, i wszelkiemu latającemu stworzeniu niebios oraz wszystkiemu, co się porusza po ziemi, w czym jest życie jako dusza, [dałem] na pokarm wszelką zieloną roślinność”. I tak się stało.)

   Wiemy, że gdy Bóg stworzył Adama i Ewę to zwierzęta już były. Czy wówczas wzajemnie się atakowały? Otóż nie. Z dowodów biblijnych wynika, że Adam i Ewa żyli w pokoju ze wszystkimi zwierzętami. Jedne czuły się całkiem dobrze w sąsiedztwie ludzi, a nawet mogły na tym korzystać. Drugie były dzikie i z natury szukały legowiska z dala od człowieka (1 Mojżeszowa 1:25, 30; 2:19). Biblia nie sugeruje jednak, jakoby któreś z nich polowało na inne zwierzęta lub na człowieka. Pierwotnie Bóg wyraźnie zaznaczył, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta mają się żywić roślinami (1 Mojżeszowa 1:29, 30; 7:14-16). Z    1 Mojżeszowej 9:2-5 (2 A bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi i nad wszelkim latającym stworzeniem niebios, nad wszystkim, co się porusza po ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oto dane są w wasze ręce. 3 Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. 4 Tylko mięsa z jego duszą — jego krwią — nie wolno wam jeść. 5 A ponadto będę żądał z powrotem krwi waszych dusz. Z ręki każdego żywego stworzenia będę jej żądał z powrotem; i z ręki człowieka, z ręki każdego, kto jest jego bratem, będę żądał z powrotem duszy człowieka) wynika, że zmieniło się to dopiero po potopie. Wiemy że wcześniej przychodziły do Adama a on nadawał im imiona. Wiemy też, że gdy Jehowa Bóg miał zgładzić zły przedpotopowy świat to Noe po parze tych zwierząt wprowadzał do arki.

  Po pierwsze nie bały się Noego, ani Noe ich a po drugie nie atakowały się wzajemnie. W takim razie co jest prawdą, tamte ich zachowania, czy te obecne, były i są rzeczywistymi zachowaniami?

  Przyjrzyjmy się tej sprawie zaraz po stworzeniu Adama i Ewy, Rodz.1:28 (28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.)

 aby panowali nad całym światem zwierzęcym.

  Jak myślimy, na czym by to polegało? Wiemy też, że Adam i Ewa ani ich potomstwo nie miało spożywać mięsa (ciała) innych stworzeń. Skoro tak to sami nie mieli żadnej potrzeby ich zabijania.

  Zwierzęta też nie żywiły się mięsem (ciałem) innych zwierząt, dlatego panowała między nimi taka harmonia. Jeżeli nawet istniały dinozaury czy inne olbrzymie stwory to nie było to żadnym zagrożeniem dla innych zwierząt ani też dla człowieka (a było to wręcz ciekawym urozmaiceniem).

  Gdy pierwsza para ludzka dopuściła się grzechu (wymówiła posłuszeństwo Bogu) to Bóg wiedział, że relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzętami będą ulegać pogorszeniu w stosunku do tego co było pierwotnym zamierzeniem  wg. tego co podał Jehowa Bóg chociażby w Rodz.1:28.

  Kiedy czytamy Księgę Rodz.4:2b „I Abel został pasterzem owiec. Kain zaś zajął się uprawą roli”.

  Można się zastanawiać po co Abel zajmował się hodowlą owiec? Zapewne korzystano z wełny owiec, z mleka, ale możliwe ze zabijano też owce aby pozyskać skóry – czy to na okrycie własne, czy na okrycie do snu. To że zabijano owce świadczy chociażby zapis z Rodz.4:4 gdzie mowa jest że Abel złożył Bogu na ofiarę „niektóre z pierworodnych swej trzody – kawałki ich tłuszczu”. Wiemy, że na początku nie miało tak być, ale z chwilą zgrzeszenia pierwszej pary ludzkiej, Jehowa Bóg dopuścił zaistnienie nowych warunków i dlatego nastąpiło to co jest zanotowane w Rodz.3:21 „A Jehowa Bóg sporządził dla Adama i jego żony długie szaty ze skóry i przyodział ich”, skoro tak to dalej Adam z Ewą i ich potomstwo mieli też tak czynić. Ale nigdzie nie jest powiedziane że mieli spożywać mięso (ciało) tych zwierząt i tak było aż do potopu.

  Jestem przekonany, że nikomu z żyjących wówczas ludzi nie przyszło na myśl spożycie ciała jakiegokolwiek zwierzęcia, podobnie jak dzisiaj nikt zdrowo myślący nie mógłby spożyć ciało umiłowanego, z nami mieszkającego psa czy kota.

  Do czasu zaistnienia potopu ziemia rodziła tak wspaniale, że zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt na pożywienie w zupełności wystarczyło to co dał Bóg a zapisane w Rodz.1:29, 30.

  Może się zastanawiamy, czy zwierzęta nie bały się człowieka bo przecież on zabijał je aby pozyskać skóry na odzienie. Myślę, że nie trudno nam sobie wyobrazić że nie. Zwierzęta które karmimy, hodujemy nie boją się nas, one nie mają świadomości tego, że możemy je zabić.

  Co się zmieniło po potopie? Otóż nastąpiła znacząca zmiana. Jehowa Bóg dozwala człowiekowi aby mógł spożywać mięso (ciało) zwierząt. Po potopie „Bóg błogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich. Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię” Rodz.9:1, a czym mieli się odżywiać, zapewne tym co wcześniej powiedział do Adama i Ewy Rodz.1:29 ale po potopie dozwolił też Rodz.9:3 „Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną  roślinność daję wam to wszystko”

  Bóg był w stanie przewidzieć jak potoczy się życie na ziemi gdy człowiek będzie zarządzał według rady zbuntowanego anioła „sami decydujcie co dobre a co złe”. Po potopie zmieniły się też warunki klimatyczne na ziemi. Bóg zezwalając na spożywanie mięsa zwierząt niejako zmusza człowieka do dbania o  liczebność przynajmniej tych zwierząt które służą mu na pokarm. Samolubny                            

człowiek zamiast w duchu miłości panować nad światem zwierząt, zaczął to robić w duchu chciwości a na dodatek polował na nie aby potwierdzać swoją wyższość nad nimi i zaspakajać rodzącą się chorą ambicję pana i władcy.

  Po potopie wiemy że zmieniły się warunki klimatyczne i zapewne pogorszyły się możliwości urodzajne gleby. Aby zamierzenie Jehowy było nadal realizowane, zgodnie z Rodz.9:3 zezwala człowiekowi spożywać mięso (ciało) zwierząt, dlatego też dalej w Rodz.9:2 powiedziane jest, że „bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi i nad wszelkim latającym stworzeniem niebios, nad wszystkim, co się porusza na ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oto dane są w wasze ręce”.

  A jak miały kształtować się relacje pomiędzy zwierzętami. Czy im też Bóg miał „zezwalać” aby żywiły się oprócz roślinności mięsem innych zwierząt?

  Myślę, że Jehowa Bóg nie musiał im „zezwalać”. Jehowa Bóg cudownie stworzył człowieka, że ma on wolę życia, ale stworzył też cudownie zwierzęta, że one mają instynkt samozachowawczy.

  Zobaczmy jak ten instynkt samozachowawczy wpłynął na to, że zwierzęta obecnie są takie a nie inne. Człowiek wymawiając posłuszeństwo Bogu przestał w sposób właściwy zgodny z zamierzeniem Bożym realizować panowanie nad światem zwierząt. Można powiedzieć, że pozostawił tą sprawę samoistnemu biegowi. Jego panowanie zaczęło się ograniczać do prowadzenia rabunkowej chciwej gospodarki wobec świata zwierząt, ale i też rabunkowej gospodarki wobec terenów na których zamieszkiwały te zwierzęta.

  Zastanawiam się gdyby ktoś taką gospodarkę prowadził wobec człowieka, czy jego silna wola życia nie spowodowałaby, że on stałby się nawet ludożercą. Nasuwa mi się na myśl film o pasażerskim samolocie który rozbija się w górach gdzie osoby które nie zginęły po jakimś czasie decydują się spożywać ciała tych którzy zginęli w tej katastrofie. Wyobraźmy sobie jak zachowaliby się ci którzy dzięki temu uratowali się, gdyby po raz kolejny się znaleźli w takiej sytuacji. Pytanie. A co byłoby z ludzkością gdyby ogół ludzkości przechodził takie sytuacje. A jak zachowywaliby się po jakimś czasie gdyby nie było już ciał tych którzy już zginęli?

  Myślę, że nie jest trudno zrozumieć, że zwierzęta tak obecnie się zachowują. Jestem przekonany, że Jehowa Bóg stworzył je cudownie i wszystko byłoby dobrze gdyby człowiek nie zbuntował się przeciwko kierownictwu Bożemu.

  Jeżeli nas dzisiaj drażni to, że zwierzęta tak się zachowują (zjadają się wzajemnie) to bądźmy pewni, to nie Jehowa Bóg tak zamierzył, to człowiek doprowadził do tego postępując wg. tego, że sam decyduje co dobre a co złe.

  Jehowa Bóg dopuszczając na zaistnienie tego co jest obecnie, niejako chroni człowieka przed niekontrolowanym napełnieniem ziemi zwierzętami, ale chroni też zwierzęta przed chorobami które mogłyby zakłócić wręcz istnienie tychże zwierząt. (najczęściej giną schorowane i kalekie).

  Myślę, że można powiedzieć tak. Skoro człowiek zaniechał panowania (wg. zasad Jehowy) nad światem zwierząt to Jehowa Bóg dozwolił aby niejako w sposób naturalny nie nastąpiło zakłócenie Jego zamierzenia.

  Zastanawiam się czy istniały takie zwierzęta jak dinozaury. Zapewne tak. Ktoś może zapytać dlaczego dzisiaj ich nie ma. Czy wyobrażasz sobie co byłoby gdyby człowiek swoim nieposłuszeństwem wobec Boga doprowadził je do takiej sytuacji jak cały obecnie znany świat zwierząt?  Ludzie próbują to sobie wyobrazić i nawet nakręcają filmy. Mam wewnętrzne przekonanie gdyby Jehowa Bóg nie przewidział skutków samolubnego panowania człowieka i te zwierzęta dziś istniały a człowiek zgotowałby im taki los jak innym zwierzętom to nie wiem czy człowiek by istniał.

  Zwierzęta te z racji wielkości i siły nie miałyby naturalnych wrogów, rozmnażałyby się w sposób niekontrolowany (bo człowiek z chwilą buntu wobec Jehowy pogubił się w tym co właściwe a co nie)

  Człowiek winien być wdzięczny Jehowie Bogu, że On w swej wielkiej miłości do człowieka nie pozostawił go samemu sobie gdy on wpadł w niewolę grzechu.

  Może się zastanawiamy czy takie zwierzęta typu dinozaury będą żyły na ziemi? Skoro wcześniej Bóg je stworzył i miały żyć to co stoi na przeszkodzie

aby one urozmaicały ziemię i pokazywały nam, że my wcale tacy wielcy nie jesteśmy.

  Nasza wielkość ma polegać na tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i tym mamy górować, ale w duchu miłości nad wszelkimi innymi stworzeniami, nad słoniami, krokodylami, lwami, niedźwiedziami, tygrysami, ...i dinozaurami. One są tak cudownie stworzone, że wręcz pragną naszej miłości.

  Znamy zamierzenie Jehowy, wiemy w jaki sposób On chce nas wydźwignąć do stanu w jakim był Adam i Ewa przed popełnieniem grzechu.

  Jeżeli przez okres 1000-letnich rządów Królestwa Bożego będziemy powracać do doskonałości w jakiej był stworzony Adam i Ewa to nic nie będzie stało na przeszkodzie abyśmy mieli udział w realizowaniu pierwotnego zamierzenia jakie Bóg dał pierwszej parze ludzkiej Rodz.1:28-31.      

  Bóg nie ma problemu aby zwierzęta powróciły ze swoim sposobem życia do stanu pierwotnego.  

To my ludzie stwarzamy problem Jehowie, mając wolną wolę powinniśmy w pierwszej kolejności poznać Jehowę i Jego zamierzenie a następnie z własnej woli bardzo chcieć się przeobrazić. Jeżeli tak zrobimy to bądźmy pewni że On nam w tym pomoże, bo tak bardzo nas kocha, że aby nas wykupić z niewoli grzechu dał w ofierze swego ukochanego Syna.

  Jestem przekonany, że świat zwierząt zapewne w swoim przeobrażaniu się będzie nas wyprzedzał. Jehowa Bóg przez proroka Izajasza (11:6-9) ( 6 I wilk pobędzie trochę z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem, jak również cielę i młody grzywiasty lew, i wypasione zwierzę — wszystkie razem; i będzie je prowadził mały chłopiec. 7 Krowa i niedźwiedzica będą się paść; ich młode będą leżeć razem. I nawet lew będzie jadł słomę tak jak byk. 8 I dziecię ssące będzie się bawić nad jamą kobry, a dziecko odstawione od piersi położy rękę na szczelinie świetlnej jadowitego węża. 9 Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze.)

 zapewnia że On tego dokona. Naszym zadaniem jest robić wszystko abyśmy należeli do tych o których mówi w wersecie 9 „napełnieni poznaniem Jehowy tak jak wody pokrywają morze”. Skoro tak to napełniajmy się znajomością pańską nie pozwólmy aby świat i jego dążenia przeszkadzały nam w tym.

  W końcowym rezultacie jedynie to, będzie decydowało o naszym radosnym istnieniu, natomiast już dzisiaj poznawanie pańskie utwierdza nas w tym, że nikt nie jest w stanie przeszkodzić Jehowie Bogu w zrealizowaniu cudownego pierwotnego zamierzenia.

 

  Aby skorzystać z tego cudownego zamierzenia Bożego już dzisiaj musimy uczyć się czynić wysiłek aby poznawać prawa Boże i co najważniejsze wcielać je w swoje życie. Z racji tego, że jesteśmy niedoskonali i grzeszni to nie jest to łatwo. Ale Jehowa Bóg o tym doskonale wie i cały czas gotów jest nam pomagać i tak robi. Ważne abyśmy my to zrozumieli, że to my musimy wkładać wysiłek aby przeobrażać naszą osobowość, a Jehowa widząc nasze wysiłki, słuchając naszych próśb o pomoc będzie nas wspierał (gdy nasze możliwości się kończą) ale nie będzie tego czynił za nas.

  Jeżeli jesteś zainteresowany tym jak to może wyglądać, spróbuj przeczytać dwa kolejne tematy.

  Jeden to „Czynienie dobrze i wysilanie się na rzecz drugich”, a następny to „Czy jesteś przygotowany do życia po Armagedonie”

 powrót    Spis treści    Strona główna

 

 Temat poprzedni  Link   6

  Temat następny  Link   8

 

 

 

Komentarze

19.09.2022 19:20

Estera Maziak Pacholczyk

Mogę prosić o kontakt? Dziękuję..