3. Cud komunikacji

                3.  Cud  komunikacji                     

  Cud zapewne jest to coś czego nie potrafimy pojąć. Jehowa Bóg stwarzając wszechświat, aniołów, świat roślinny, zwierzęcy, człowieka – zawarł w tym przeogromną wiedzę i mądrość. Wszystko zostało stworzone w określonym przez Boga celu.

  Wszystkie stworzenia żywe otrzymały pewne zadania. Każde z tych stworzeń ma niejednokrotnie niepowtarzalne możliwości. Aniołowie z racji swego bytu duchowego, przewyższają człowieka. Nie mają problemu z przemieszczaniem się, nie mają problemu z niezbędnymi środkami jakie potrzebuje np. człowiek do egzystencji, a więc pokarm, dach nad głową, odzież czy też powietrze do oddychania. Mimo to człowiek został też stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Co to znaczy – może myśleć, rozmyślać, tworzyć, przejawiać uczucia włącznie z tymi najwspanialszymi jakie wzbudzą miłość.

  Człowiek mimo to, że niektóre uzdolnienia ma mniejsze od niektórych zwierząt, ptaków, gadów czy owadów to jednak miał panować nad nimi. Miał poznawać te ich wybitne uzdolnienia, niektóre naśladować a przede wszystkim korzystać z tych ich uzdolnień. Same natomiast zostały tak stworzone aby chętnie poddawać się pod rozumne napełnione miłością kierownictwo człowieka

  Wszystko to dla nas jest cudem, czymś wręcz nie pojętym. Człowiek swoją wiedzą i mądrością sięga niejako obrzeży wiedzy i mądrości Bożej, poznaje niektóre prawa i zjawiska a jak je pozna to czasami „nadyma się”.

  Niektóre sprawy które wcześniej były cudem, stają się poznanym zjawiskiem, gdyż człowiek poznał prawa jakie zarządzają w danej sprawie. Kiedyś mogło być cudem jechać pojazdem bez konia, lecieć w powietrzu, poruszać się pod wodą, rozmawiać i widzieć się na odległość czy też podróżować w kosmosie.

  Zobaczmy jak cudowny mózg dał człowiekowi Bóg. Człowiek żyjąc zaledwie 70-80 lat, z tego twórczo działając 20-40 lat, w tym czasie chorując często żyjąc w atmosferze zawiści i zła potrafi osiągnąć tak cudowne poznanie. Nasuwa się pytanie jakie poznanie osiągnie gdy będzie żył wiecznie, wiecznie twórczo działając – bez wojen, chorób i tworząc w atmosferze miłości?

  Zapewne trudno jest nam sięgnąć naszym umysłem co będzie mógł osiągnąć.

Wiecznie będzie się uczył od Jehowy, wiecznie będzie tworzył. Jehowa Bóg wiecznie będzie go wtajemniczał w swoją wiedzę, a on ciągle będzie wzrastał w mądrości, czyż nie jest to cud nad cuda.

  Mówiąc o tych cudownych tworach, stworzeniach, zjawiskach, chciałbym przez chwilę zastanowić się nad cudem komunikacji we wszechświecie. Wszystko co się dzieje we wszechświecie jest poprzedzone przepływem informacji. Bez przepływu informacji nic się nie dzieje.

  Wracając nawet do początku wszechświata, wszystko co Bóg czynił poprzedzone było przesyłem informacji, bo czyż polecenie, zamierzenie nie jest powstaniem i przesyłem informacji?

    Prawdą jest, że my nie wiemy w jaki sposób są przesyłane polecenia czy inne informacje przez Boga. My będąc na „obrzeżach” wiedzy Bożej przesyłaliśmy informacje początkowo głosem, później być może na piśmie następnie telegraf, telefon, radio, telewizja, Internet.

  Czy możemy sobie wyobrazić jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby dzisiejsze środki przekazu informacji istniały już 5 000 lat temu? Dzisiaj praktycznie możemy na bieżąco wiedzieć i nawet widzieć co się dzieje w każdym zakątku ziemi.

  Można też w tak krótkim czasie (w naszym pojęciu na bieżąco) wydać polecenie które dotrze do każdego zakątka ziemi. Ludzkość uważa, że żyjemy w okresie niebywałego rozwoju techniki.

  Prawdą jest, że niebywałego, bo człowiek nigdy przedtem nie miał takich osiągnięć.

  Popatrzmy na tą sprawę z punktu Bożego, o ile w ogóle możemy tak popatrzeć, bo przecież nie dorośliśmy w wiedzy i mądrości Bożej nawet do jej „obrzeży”.

  Ale jako ludzie wierzący i rozmyślający nad dziełami Bożymi, możemy chociażby częściowo pozachwycać się tym co dzieje się w dziełach Jehowy Boga.

  Zobaczmy żywy organizm jakim jest człowiek, składa się z około 60 bilionów komórek. Każda z nich jest pewnego rodzaju fabryką, każda z nich jest ściśle powiązana informatycznie z centralnym układem.

  Układ centralny w każdej chwili „wie” co się dzieje w każdej komórce. Układ centralny w każdej chwili jest w stanie przyjąć każdą informację od komórki, ale jednocześnie dać polecenie poszczególnym organom o potrzebach tej komórki i zadbać aby ta potrzeba została zaspokojona.

  Trzech uczonych amerykańskich w 2000r. uchyliło rąbka tej cudownej komunikacji międzykomórkowej. Otrzymało za to nagrodę Nobla. Myślę że, do rozpracowania, zrozumienia, praktycznego wykorzystania wiedzy zawartej w tego rodzaju komunikacji – ludzkości potrzeba jeszcze setki a może tysiące lat.

A przecież to istnieje, funkcjonuje i zostało przez Boga zaprojektowane.

  Przyjrzyjmy się teraz innej komunikacji (przesyłu informacji) pomiędzy Bogiem, aniołami a ludźmi.

  Bóg stworzył aniołów , ludzi i zadbał o to aby co najmniej podobnie jak w przypadku omawianego organizmu ludzkiego, istniała sprawna komunikacja pomiędzy Jehową Bogiem, miriadami aniołów, miliardami ludzi.

  Nawet częściowe poznanie tego jak odbywa się komunikacja w naszym organizmie pomoże nam zrozumieć cudowną komunikację pomiędzy Jehową Bogiem a wszystkimi żyjącymi stworzeniami we wszechświecie. Celowo mówię wszystkimi żyjącymi stworzeniami, gdyż mam na uwadze nie tylko aniołów i ludzi.

  Słowo Boże – biblia mówi, że nawet mały wróbel nie spadnie na ziemię bez wiedzy Jehowy, możemy zaufać bo te słowa wypowiedział Syn Boży. Pan Jezus powiedział też, że Bóg nawet wie ile mamy włosów na głowie.

  Zobaczmy jak szczegółowa musi być przesyłana informacja przy tej komunikacji. Jehowa Bóg w swoim spisanym słowie szczegółowo poinformował stworzenia ludzkie jak mogą się z Nim komunikować, pomimo że ludzkość nie była i nie jest jeszcze w stanie pojąć jak to „technicznie” się odbywa. (wygląda to podobnie jak dla wielu z nas komunikowanie się przy pomocy telefonu komórkowego czy Internetu. Wielu korzystających z tego środka komunikowania się, nie wie jak to się odbywa. Bo czy umysł nasz jest w stanie ogarnąć to co komputer w bardzo krótkim czasie czyni z przesyłem informacji, a to w rzeczywistości się dzieje.  Wystarczy że wie jak połączyć się, a nie ważne jak ta informacja dociera od nadawcy do odbiorcy.) 

  Jehowa Bóg w swoim spisanym słowie nie informuje jak się „technicznie” odbywa ta komunikacja pomiędzy Nim a ludźmi. On mówi o możliwościach komunikowania się. (przenosząc to na dzisiejszy czas, to nie mówi jak przebiega przesył informacji przez telefon komórkowy, ale mówi jak można skorzystać z telefonu komórkowego aby z kimś komunikować się)

  Słowo Jehowy informuje nas, że z Adamem i Ewą przed popełnieniem grzechu Bóg kontaktował się niejako osobiście – mówił bezpośrednio do nich. Później mimo że ludzkość była w stanie grzechu mogła komunikować się z Bogiem poprzez modlitwę. „Technicznie” nie wiemy jak to się odbywa – modlitwa rozmowa z Bogiem.

  Jehowa Bóg mówi, że wysłuchuje, podaje kogo, w jakim stopniu. Bóg   zapewnia, że On nawet słyszy gdy mówimy do Niego w naszym sercu, w myślach, a nawet gdy jeszcze nie zdążymy wypowiedzieć. Podaje, że nic nie może tej łączności zakłócić, nawet mury więzienne.

  Jak bardzo możemy być szczęśliwi, że Stwórca wszechświata umożliwił nam wszystkim i nawet gdybyśmy jednocześnie rozmawiali, to On słyszy każdą naszą rozmowę.

  Wielu ludzi kwestionuje, że można tak się komunikować z naszym Bogiem, twierdzą że jest to niemożliwe, że jest to urojenie itp.

  Może kilkadziesiąt lat temu trudniej byłoby dać im mocne argumenty, że jest to możliwe. Dzisiaj małe dziecko posługuje się np. telefonem komórkowym czy Internetem. Czy ono wie jak to jest, że on tu mówi a ktoś będąc w St. Zjednoczonych go nie tylko słyszy ale może też widzieć.

  Myślę, że byłoby nie logiczne i nie mądre, nie korzystanie z telefonu czy Internetu tylko dla tego że nie wiem jak ta informacja przechodzi od nadawcy do odbiorcy. Ludzie starają się wręcz wyeliminować wszelkie przeszkody w tej komunikacji. Dbają o to aby znajdować się w polu zasięgu, aby bateria była naładowana.

  Można by zapytać dlaczego tak nie robią aby korzystać z prawidłowej możliwości kontaktowania się z Bogiem przez modlitwę. Czasami myślę, że zachowują się jakby wystarczyło im to że mają telefon komórkowy i to taki który bardzo ładnie wygląda, a nie dbają o to czy są w polu zasięgu, czy bateria jest naładowana, nawet nie myślą o tym czy odbiorca ich słucha, oni jednak od czasu do czasu biorą ten telefon i coś mówią, najczęściej wyuczone formułki. Nie zastanawiają się czy ta rozmowa dociera do adresata, nie wsłuchują się w głos tego do kogo dzwonią, dla nich najważniejsze że dzwonili.

  Co pomyślelibyśmy o takim użytkowniku telefonu? Może zastanawialibyśmy się dlaczego on to robi? Powody mogłyby być różne np. chce uchodzić za kogoś kto też ma telefon komórkowy i prowadzi rozmowy, inaczej mogliby traktować go że jest inny (niewierzący). Patrząc z boku, co można by powiedzieć o mądrości tegoż użytkownika telefonu?  

  Powróćmy może do tego jakim jest to cudem – komunikacja pomiędzy nami ludźmi a naszym Bogiem Jehową. On powiedział stworzeniom ludzkim, że można się komunikować bezpośrednio z Nim i tak to czynili słudzy Boży do czasu przyjścia Mesjasza. Z tej bezpośredniej możliwości komunikowania się korzystał też Syn Boży będąc tu na ziemi (modlił się bezpośrednio do Ojca).

  W momencie gdy Jezus dochował wierności i stał się okupem dla rodzaju ludzkiego, Jehowa Bóg wzbudził Go z martwych i Jezus zasiadł w niebie na tronie po prawicy swego Ojca. Od tego momentu Jehowa Bóg zarządził aby wszelka komunikacja przechodziła przez Jezusa Chrystusa. Ew.J 14:6 ( 6 Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.)

 W dalszym ciągu wszelkie modlitwy miały być adresowane wyłącznie do Jehowy Boga ale poprzez Jezusa Chrystusa. Ew.J 16:23b,24 .( Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli o coś poprosicie Ojca, da wam w imię moje. 24 Aż do tej chwili nie prosiliście o nic w moje imię. Proście, a otrzymacie, żeby wasza radość osiągnęła pełnię.)

   Czy to jest nam trudno zrozumieć? NIE. Jezus wykupił nas z niewoli grzechu, jesteśmy niejako własnością Syna Bożego, ale Bogiem nadal jest Jehowa – Stwórca wszechrzeczy.

  Nadal wszystkie stworzenia mają kontaktować się z Bogiem, ale grzeszna ludzkość ma te informacje przesyłać poprzez Jezusa Chrystusa, gdyż to Jemu Bóg powierzył naprawienie ludzkości.

  Można by to rozumieć tak. Bóg ciągle o wszystkim wie, ale wszystkie informacje przechodzą przez  Jezusa Chrystusa, gdyż On na podstawie tych informacji (z upoważnienia Jehowy) realizuje zadanie jakie powierzył mu Bóg.

  Jehowa Bóg zastrzegł i poprzez Jezusa powiadomił (o cokolwiek prosilibyście Ojca mego w imieniu moim da wam), że korzystanie z jakichkolwiek innych kanałów łączności jest bezcelowe, gdyż żadne informacje nie dotrą.

  A co pomyśleć o tych którzy na własną rękę z wielkim wysiłkiem próbują innymi kanałami przesłać informacje. Skoro Bóg powiedział, że one są nieczynne a oni uparcie tak robią, pomijając czynny kanał łączności.

  Jak to podsumować? Głupota, upór, zarozumialstwo (że ja lepiej wiem), myślę, że w przypadku literalnej łączności tak by nie zrobili.

  Ostatnio np. zaszła zmiana, że nawet w łączności lokalnej trzeba „wykręcić” prefix i wszyscy to robią. Można by zapytać dlaczego? A no bo chcą mieć autentyczną łączność a nie pozory łączności. Dziwne, że w komunikowaniu się z Bogiem robią inaczej – „wykręcają” wymyślone przez siebie samych „prefiksy” (w postaci różnych świętych). Kiedy to zrozumieją???

  Popatrzmy może jak wielkim cudem jest komunikacja pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniami. Bóg przebywa gdzie?, ano w niebie, ale gdyby ktoś zapytał nas gdzie jest niebo to mielibyśmy problem określić.

  Wiemy, że świat jest tak potężny, nasz układ słoneczny, nasza galaktyka, miliardy galaktyk, gromady galaktyk. A gdzie niebo?

  Odległość między tymi galaktykami – miliardy lat świetlnych. A jak długo trwa od wypowiedzenia naszych słów do momentu usłyszenia przez Jehowę?

Jehowa Bóg mówi, że jeszcze nawet nie wypowiemy naszych słów a On już wie

  Myślę, że trudno na poziomie naszej obecnej wiedzy rozmawiać o prędkościach takiego komunikowania się, przecież my z naszą wiedzą jesteśmy zaledwie na obrzeżach wiedzy i mądrości Bożej.

  Obecnie i tak już dużo wiemy, znamy z jaka prędkością porusza się światło, pole elektryczne, magnetyczne – ale bardzo dużo jeszcze nie wiemy.

  Czy wiemy z jaka prędkością mogą poruszać się aniołowie? Kiedy czytamy księgę Hioba to tam jest opisane spotkanie Jehowy z aniołami. Jehowa Bóg zapytał Szatana gdzie był to powiedział że przed chwilą wędrował po ziemi. Wiemy też że Bóg posyłał aniołów na ziemię. Ile czasu potrzebują aby przebyć drogę z nieba na ziemię? A może poruszają się z prędkością myśli, a jaka to jest prędkość?

  Zobaczmy jak wiele interesującej wiedzy będziemy mogli nabywać żyjąc wiecznie.

  Jak wiele jest przed nami spraw których my nie rozumiemy, ale myślę, że ten temat pomoże nam też zagłębić się i bardziej zrozumieć niektóre cechy naszego Boga, chociażby te niżej przedstawione.

  – samoegzystencja – Jest to niezależność Jego istnienia od wszelkich istot, warunków i rzeczy. Nikomu więc nie zawdzięcza On Swego istnienia, nikt nie dał Mu początku i nikt Go nie podtrzymuje. Mówi o tym także Pismo Święte. Bóg uroczyście ogłosił Swą samoegzystencję, kiedy objawił tę cechę Mojżeszowi (2 Moj. 3:14), mówiąc: „JESTEM, KTÓRY JESTEM. I rzekł: Tak powiesz synom izraelskim: JESTEM posłał mnie do was”. Jeszcze raz Jehowa stwierdza to słowami: „podniosę ku niebu rękę moją i rzekę: Żyję Ja na wieki” (5 Moj. 32:40) Bóg stwierdza Swoją samoegzystencję, gdy mówi o Sobie: „Jam jest pierwszy i ostatni i oprócz mnie nie ma żadnego Boga” (Iz. 44:6)

– wieczność – Według Pisma Świętego wieczność to czas bez początku i bez końca. Tak więc
w tym pojęciu wieczności występuje trwanie. Pismo Święte uczy, że Bóg jest wieczny – bez początku i bez końca. Jest to logiczne, ponieważ jeżeli Bóg jest pierwszą przyczyną, to sam nie posiada przyczyny, dlatego jest wieczny. Pojęcie braku początku, wychodzi poza możliwości wyobraźni człowieka. Biblia potwierdza wieczność Boga.
„Mieszkaniem twoim Bóg wieczny, a na dole ramiona wieczności” (5 Moj. 33:27); „ani liczba lat jego
dościgniona być może” (Ijob 36:26); „Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki” (Ps. 41:14); „Panie, tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu … od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem” (Ps. 90:1,2); „Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkimi czasy; tyś jest od wieczności” (Ps. 93:2); „lata twoje nigdy nie ustaną” (Ps.102:28); „najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności” (Iz. 57:15);

– samowystarczalność – Jest to Jego niezależność od każdej osoby, rzeczy czy stanu w Jego stałym istnieniu, szczęściu i dobrym samopoczuciu. Byłby szczęśliwy i miałby się dobrze, gdyby nigdy nikogo ani niczego nie stworzył. Rozpoczął jednak stwarzanie aby udzielić błogosławieństw i szczęścia innym. To było powodem stwarzania istot, a nie potrzeba towarzystwa innych. Bóg nie musi być rękoma ludzkimi chwalony [obsługiwany, obdarzany powodzeniem] , jakoby czego potrzebował, ponieważ on daje wszystkim żywot, i oddech, i wszystko” (Dz.Ap. 17:25); „Jeśli zgrzeszysz, cóż uczynisz przeciwko niemu? (…) Jeśli byś był sprawiedliwym, cóż mu dasz? Albo cóż weźmie z ręki twojej? Człowiekowi podobnemu tobie niezbożność twoja zaszkodzi, a  sprawiedliwość twoja pomoże” (Ijob 35:6-8).

    Aby jeszcze lepiej zrozumieć ten temat komunikowanie się człowieka z Bogiem, lub jak to się dzieje że Bóg może w każdej chwili wiedzieć co czyni lub czynił w dowolnym momencie swego życia pojedynczy człowiek, zarówno z pośród obecnie żyjących jak i tych którzy kiedykolwiek żyli, to zachęcam do przeczytania tematu „Jak wyglądałby świat gdyby każdy był świadom że”.  

 powrót   Spis treści       Strona główna

 

 Temat poprzedni  Link  2

 Temat następny    Link  4