P R Z E M Y Ś L E N I A

    Przy każdym temacie jest postawione kilka pytań które mnie nurtowały i na które ja w sposób mnie przekonywujący  odpowiedziałem  i opisałem.

 1.       Aborcja    Link     1

 • Obecnie aborcja  w skali  roku  na całym  świecie jest dokonywana   zapewne w dziesiątkach milionów  zabiegach.  Pytanie.
 • Czy aborcja jest równoznaczna  z morderstwem?  Dając odpowiedź określ się czy jesteś człowiekiem wierzącym-  w  istnienie Boga czy też nie.

 2.       Jehowa Bóg dawcą wszelkiego życia    Link    2

 • w jakim momencie to życie On  daje?
 • Co czyni z nim w chwili śmierci danej istoty?
 • Czy Bóg jest odpowiedzialny za narodzone kalekie istoty?
 • Co z życiem nienarodzonych dzieci (poronienia, aborcja)

 3.       Cud komunikacji    Link    3

 • Jak rozumieć, że Bóg może jednocześnie komunikować się z miliardami istot?
 • Jak zrozumieć z jaką prędkością odbywa się porozumiewanie pomiędzy żywymi istotami a ich Stwórcą Jehową Bogiem?

 

 4.       Jak wyglądałby świat gdyby każdy był świadom że …..    Link   4

 • Czy jest możliwe, że dla Boga istnieje całkowita jawność naszych czynów?
 • Czy jesteśmy w stanie pojąć, że taka jawność jest możliwa nawet przy naszym sposobie rozumowania?

 

 5.       Każdy twój czyn ujrzy światło dzienne    Link    5

 • Czy masz świadomość, że każdy twój czyn dobry czy zły ujrzy światło dzienne
 • Jak to jest możliwe, czy dzisiaj jesteśmy w stanie to zrozumieć?                              

6.  Rozmyślanie o zamierzeniu Jehowy    Link   6

 • Co było pierwotnym zamierzeniem Jehowy?
 • Czy jest możliwe aby ktoś mógł zniweczyć zamierzenie Jehowy?
 • Jak Jehowa konsekwentnie zmierza do zrealizowania swego zamierzenia   
 

 7.       Czy zwierzęta muszą się zjadać wzajemnie?    Link   7

 • Skoro tak jest, to dlaczego Bóg dopuścił aby one wzajemnie zjadały się?
 • Czy pierwotnie tak było?
 • Czy możliwy jest powrót do pierwotnych zachowań ?

 

 8.       Czynienie dobrze i wysilanie się na rzecz drugich    Link   8

 • Dlaczego warto jest wysilać się na rzecz drugich?

 9.       Raj jak realny jest dla Ciebie?    Link   9

 • Co może mnie przekonać że Raj jest czymś realnym w swoim zaistnieniu?

 10.    Czy jesteś przygotowany do życia w nowym porządku Bożym?    Link   10

 • Czy Ty osobiście jesteś przygotowany do takiego życia i czy ta argumentacja Ciebie przekonuje?

 11.    Czego możemy się nauczyć z historii narodu Izraelskiego?    Link   11

 • Czy opisana historia narodu Izraelskiego jest jedynie historią?
 • Czego ja mogę się nauczyć z tej historii?

 12.    Czy dostrzegasz mądrość Bożą?    Link   12

 • Dlaczego mądrość Boża tak bardzo góruje nad naszą mądrością?
 • Dlaczego Bóg stwarzając rodzaj ludzki stworzył jedynie dwoje ludzi a nie miliardy tak jak uczynił to w przypadku aniołów?

 13.    Sprawa podporządkowania się dlaczego tak ważna?    Link   13

 • Dlaczego potrzebne są zakazy i nakazy i jak długo?
 • Czy zakazy i nakazy Boże będą kiedyś zniesione?
 • Czy Bóg ma „władzę zwierzchnią” nad sobą?

 14.    Sam decyduj co dobre a co złe – refleksje.    Link   14

 • Dlaczego nie jest to najlepsze rozwiązanie?

 15.   Dlaczego warto studiować BIBLIĘ   Link  15

 16.    U Boga nie ma rzeczy niemożliwych    Link   16

 

 • Ks. Rodz.1:31  Bóg uznał wszystko co stworzył ze jest bardzo dobre.
 • Może zastanawiasz się czy On jest w stanie dokonać co zamierzył?

 

 17.    Sens i cel życia człowieka    Link   17

 • Czy widzisz logikę naszego istnienia?
 • Do czego powinniśmy zmierzać?

 18.    Nasz dom pojazd kosmiczny    Link   18

 • Jakie istnieje podobieństwo naszej ziemi do statku kosmicznego?

 19.    Cudowna podróż    Link   19,20

 • W jak cudownej podróży TY bierzesz udział?

 20.    Kiedy TY to TY?    Link   19,20

 • Czym jest twoje jestestwo?
 • Gdzie TY jesteś?

 21.    Mózg cudowny cud    Link   21

 • Twój mózg a TY?
 • Jak patrzeć na swój mózg?

 22.    Ewolucja – refleksje    Link   22

 • Czy ewolucja może współistnieć z miłością?
 • Czy jako ludzie wierzący musimy odrzucać wszelką ewolucję?
 • Z jakiej ewolucji Darwin wyciągnął błędne wnioski?

 23.    Człowiek cudowne stworzenie Boże    Link   23

 • Dlaczego człowiek jest wyjątkowym stworzeniem?

 24.    Grzech    Link   24

 • Dlaczego jakiś czyn jest grzechem?
 • Jak w twoim pojęciu można by zdefiniować grzech?
 • Droga do grzechu (Jak.1:15) - wykład  https://www.youtube.com/watch?v=Jap3kZ0AwJ0&ab_channel=OnetRano 

 25.    Anatomia i działanie człowieka    Link   25

 • Nasz cudowny organizm

 26.    Rzeczywista wiedza o tym co było    Link   26

 • Czy jest możliwe aby poznać rzeczywistą wiedzę o przeszłych zdarzeniach?

 27.    Jak rozumieć, że ktoś jest chory?    Link   27

 • Jaka choroba jest najdotkliwsza dla ludzkości?

 28.    Śmierć , dlaczego tak bardzo się jej boimy?    Link   28,29

 • Jaka wiedza pomoże nam przezwyciężyć strach przed śmiercią?

 29.    Proces uczenia człowieka    Link   28,29

 • Dlaczego nawet samemu Bogu jest potrzebny czas aby Jego stworzenia mogły posiąść wiedzę?

 30.    Radość z Jehowy Boga    Link   30,32

 • Jak poznawanie Jehowy sprawia nam radość?

 31.    Rozumne stworzenia Boże    Link   31

 • Dlaczego Biblia jest tak cenną księgą dla rozumnych stworzeń Bożych?
 • Czy logika Biblii przemawia do mnie w sposób przekonywujący?

 32.           Rozwój stworzeń rozumnych    Link   30,32

 • Od czego zależy tempo naszego rozwoju?
 • Dlaczego istnieje konieczność naszego ciągłego rozwoju?

 33.    Refleksje na temat sumienia    Link   33

 • Kiedy odzywa się głos naszego sumienia?
 • Na czym polega uwrażliwianie naszego sumienia?

 34.    Strzeż swego serca    Link   34,35

 • Czy słuszne jest powiedzenie „żyj i postępuj jak dyktuje ci serce”

 35.    Wiedza nastawienie serca, oddziaływanie sumienia    Link   34,35

 • Jak wiedza i nastawienie naszego serca wpływa na głos naszego sumienia?
 • Co możemy zrobić aby aby głos ten był miły, przyjemny?

 36.    Jaki jest cel karcenia?    Link   36,37

 • Czy ty chciałbyś być karconym i przez kogo?
 • Jaki zrównoważony pogląd na karcenie powinniśmy sobie wyrobić?

 37.    Sprawa wychowania dzieci    Link   36,37

 • Jak bardzo priorytetowym jest to zadaniem?
 • Komu Jehowa Bóg powierzył to zadanie?

 38.    Jehowa Bóg naszą ochroną    Link   38,39,40

 • Jak możemy skorzystać z takiej ochrony?
 • Jak bardzo jesteśmy zagrożeni nie korzystając z tej ochrony?

 39.    Jak możemy rozszerzać się?    Link   38,39,40

 • W czym rozszerzać się aby doznawać większej radości i godności życia?

 

 40.    Jak byś zareagował?    Link   38,39,40

 • Gdy komuś okazano miłosierdzie za jego zły czyn i on obecnie może skorzystać z przywilejów z których ty obecnie korzystasz, lub większych chociaż to on a nie ty popełnił zło.

 41.             Rodzaju 2:17 – refleksje    Link   41,42,43

 • Jaki wpływ może mieć grzech na człowieka wewnętrznego i zewnętrznego

 42.    Szczęście    Link   41,42,43

 • Jak doznawać tego uczucia i jak możemy je potęgować?

 43.    Wypróbowanie    Link   41,42,43

 • Kiedy zachodzi potrzeba wypróbowania czegoś lub kogoś?

 44.    Zniechęcenie jak sobie radzić?    Link   44,45

 • Kiedy możemy doznawać zniechęcenia?
 • Co pomoże nam je przezwyciężyć?

 45.    Zaistnienie nowego życia    Link   44,45

 • Jakie porównanie może nam pomóc pojąć powstawanie nowego życia?

 46.    Pornografia    Link  46,47

 • Czym jest?
 • Dlaczego tak silnie oddziałuje na nas?

 47.    Posłuszeństwo – jak można się nauczyć od Estery?    Link   46,47

 • Czy posłuszeństwo jest wartościową cechą?
 • Czy powinniśmy pielęgnować ten przymiot i dlaczego?

 48.    Dlaczego oszukujemy samych siebie?    Link   48

 • Dlaczego tak się dzieje?
 • Jaką analizę przeprowadzić w stosunku do samego siebie?

 49.    Forma wielbienia Boga na przestrzeni wieków    Link   49

 • Jak biblijnie kształtowała się forma wielbienia Boga od Adama do czasów obecnych?
 • Czy powszechnie nam znane kapłaństwo w różnych religiach jest nam potrzebne?
 • Jeżeli nie to jakiego kapłaństwa potrzebuje ludzkość?

 

 50.    Co to wszystko oznacza?    Link   50,51

 • Jak zapatrywać się na różnego rodzaju żywiołowe klęski?
 • Jak sobie wytłumaczyć istnienie Boga Miłości i istnienie tak potężnych klęsk żywiołowych?

  51.    Wolna wola    Link   50,51

 • Jak posiadanie wolnej  woli wyróżnia nas z pośród innych żywych stworzeń?

 52.    Drugie zmartwychwstanie    Link   52,53,54

 • Jakie pytania mogą się nam nasunąć w związku z zmartwychwstaniem do życia tu na ziemi?

 53.    Dzieła twórcze Jehowy Boga    Link   52,53,54

 • Jak pogodzić słowa z Rodz.1:31 że nawet sam Bóg stwierdził że wszystko co On uczynił było bardzo dobre, a obecnie jest taki ogrom zła?

 54.    Jak spojrzeć na dawanie początku istnienia nowego życia i dalszych możliwości w tym życiu?    Link   52,53,54

 • Czy Bóg ponosi winę za dzieci które rodzą się jako upośledzone, kalekie, a jeśli nie to kto?

 55.    Nadzieja człowieka na przestrzeni wieków    Link   55

 • Jak kształtowała się świadomość celu naszego istnienia, naszej egzystencji?

 56.    Przykre wydarzenia – refleksje    Link   56,57,58

 • Jak zapatrywać się na tragiczne wypadki. Czy w świetle opieki Bożej dla tych uratowanych a braku opieki dla tych którzy zginęli?

 57.    Pytania retoryczne    Link   56,57,58

 • Dlaczego na pytania retoryczne musimy sobie dać rzetelną odpowiedź?
 • Inne pytanie to. Jaka praca jest najważniejsza dla chrześcijanina.

 58.    Religia a władcy polityczni    Link   56,57,58

 • Dlaczego istnieje ciągły konflikt pomiędzy władcami politycznymi a pseudo religiami.

 59.    Rozwój człowieka dzisiaj a jego rozwój w nowym porządku Bożym    Link   59,60

 • Co jest siłą napędową rozwoju dzisiejszego człowieka?
 • Co będzie siłą napędową człowieka w nowym porządku Bożym?
 • Czy ta argumentacja Ciebie przekonuje?

 60.    Różne zebrane myśli    Link   59,60

 • Rozeznanie duchowości innych
 • Kiedy Bóg zbliży się do mnie?
 • Czy ja liczę się u Boga?

 61.    Jak korzystasz z (Dz.A.17:11)   Link   61,

 • Do czego nas zobowiązują słowa z (Dz.A.17:11)?
 • Czy nasza szlachetność jest na tyle dojrzała, że możemy z wnikliwością wysłuchać innych ?

 62.    W jakich czasach żyjemy   Link 62,63

 63.    Złote myśli    Link 62,63

 64.    Zrozumieć działanie Jehowy Boga    Link   64

 • Czy jest to możliwe?
 • Jak rozmyślanie o tym może nam pomóc pojąć działanie Stwórcy Wszechświata?

 65. Biblioteka imienia Bożego       Link  65

 66.  Przyjmuj pomoc Boga, żeby przeciwstawić się  niegodziwym duchom   Link  66

 67. Wartość rozmyślania w15. 15.10 ss.26,27   Link  67

 68. ABC - chrześcijańskiego rozwoju  Link  68

 69. Armagedon - Kiedy?         Link   69 

 70. Armagedon a sprawiedliwość Boża  Link   70

 71. Modlitwa      Link   71 

 •  Czym jest modlitwa
 • Do kogo powinniśmy się modlić
 • Czy mam przekonanie, że moje modlitwy są wysłuchane

 72. Zbiór różnych wersetów biblijny z ilustracjami  Link  72

 My we wszechświecie      Link   My we wszechświecie 

Złote myśli       Link    Złote myśli

 Czy Jezus jest Bogiem Wszechmogącym    Link   CzyJezus jest Bogiem

  76. Cudowna logika realizacji zamierzenia Bożego  Link 76

 Moc, siła przykładu      Link  Moc, siła przykładu

 Żadna inna praca nie uszlachetnia tak wielce, jak poważne badanie objawionych rozporządzeń Bożych – „na które to rzeczy pragną patrzeć Aniołowie”  1 Piotra 1:12b

Komentarze

26.09.2022 11:18

Stanisław D.

Witam, przyjemnie po latach oglądać Bibliotekę Imienia Bożego w PDF. Bardzo cieszy, że BIB żyje w Internecie