Słowa wstępne

 

 

                          Wstęp do zamieszczonych tematów

            Pozytywne rozmyślania o Bogu i Jego zamierzeniu.

         Twoje pozytywne nastawienie i pozytywne przemyślenia,  mogą pozytywnie zmienić innych, ale " nie wierz ślepo we wszystko, co słyszysz (Prz. 14:15). "Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki" Chrześcijanie w Berei pamiętali o tym (Dz.A.17:11) "Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają"

     Korzystaj z otrzymanej od Boga umiejętności myślenia i z rozeznania, żeby wzmacniać swoją wiarę (Prz. 2:10-15; Rzym. 12:1, 2)."  (Rzym.12:2) "I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą".

   Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, nie krytykuj, ale przemyśl to i powiedz o swoich odczuciach. Pokaż, że szanujesz innych.  

    Niechaj  powiedzenie amerykańskiego publicysty Waltera  Lippmana  „Gdy wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele” konstruktywnie inspirują  Cię bo „Żadna inna praca nie uszlachetnia tak wielce, jak poważne badanie (a to dlatego, że nikt z niedoskonałych i grzesznych ludzi nie ma monopolu na prawdę, gdyż PRAWDA jest jedynie w Chrystusie i spisanym Słowie Bożym - Biblii; Heb.4:12) objawionych rozporządzeń Bożych – na które to rzeczy pragną patrzeć Aniołowie”  1Piotra 1:12b

    Pan Jezus w Ew.J.17:3 wskazuje jak bardzo ważne jest abyśmy czynili wysiłek w poznawaniu Boga i jego Syna.

   Zakładając tą stronę to moim pragnieniem było aby uszanować wolną wolę tych którzy będą to czytać a zarazem pobudzić się wzajemnie w tym pozytywnym znaczeniu, aby bardziej zbliżyć się do naszego Boga Stwórcy Wszechświata. Zgodnie z tym co jest zapisane w liście Jakuba 4:8 „ 8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was.”

   W rozmyślaniach tych chciałbym uściślić kto jest tym Bogiem Stwórcą Wszechświata.

     Otóż według katolickiej Biblii Tysiąclecia imię Boga brzmi JAHWE i w drugim wydaniu tejże Biblii występuje około 7 000 razy. W innych przekładach imię to wystękuje w formie Bóg JEHOWA. Myślę, że nie ma potrzeby abyśmy udowadniali która forma jest bardziej poprawna. Powiedzmy, że obie są poprawne.                                                               

Dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.   (Rzymian 14:19) 

  Ja w swoich przemyśleniach będę używał formy Bóg JEHOWA, gdyż ja jestem przekonany, że właśnie w takiej formie często występuje w przekładach w języku polskim.  

 Zainteresowanych imieniem Bożym zachęcam do przeglądnięcia "Bibloteczki imienia Bożego". Jest to zbiór zdjęć - różnych miejsc, różnych tekstów gdzie występuje imię Boże.      Link  65

  Przy każdym temacie w spisie treści jest postawione kilka pytań które mnie nurtowały i na które ja w sposób mnie przekonywujący  odpowiedziałem  i opisałem.

  Ze względu na to, że te przemyślenia są dość obszerne nie zamieszczam ich od razu ale według numerów w spisie  treści.  

  Jestem początkującym internautą i na dodatek w podeszłym wieku, dlatego proszę uwzględnić ewentualny mój brak kompetencji technicznych.

Niechaj mój brak kompetencji technicznych w utworzeniu tej strony internetowej (jestem tylko stolarzem z zawodu) nie będzie przeszkodą w skorzystaniu z jej treści. Nim opuścisz tą stronę zobacz na spis treści, może jest coś co Cię zainteresuje a przede wszystkim zastanów sie co JA zrobiłem, co JA robię aby innym pomóc zbliżyć sie do Boga. Zapewne takie pytanie kiedyś zada Ci główny wykonawca wyroku Bożego, Król królów, Pan panów -  nasz Odkupiciel Jezus Chrystus. Zakochaj się w Bogu i Jego Synu, gdyż w miłości nie ma strachu (1J.4:18)

Chętnie zapoznam się z Waszymi przemyśleniami w tych tematach zamieszczonych na mojej stronie internetowej, ale zróbmy to w duchu treści z Psalmów zacytowanych poniżej.

    "Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca przed Tobą, Jahwe, moja Skało i mój Zbawicielu"    Psalm19:14

  " Będę wspominał poczynania Jah; chcę bowiem wspominać twe dawne zadziwiające postępowanie.   I rozmyślać będę o wszelkim twym działaniu,  a poczynania twe chcę rozważać  Psalm 77:11,12  
 
"Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł
Góry wysokiej by On przesunąć nie mógł
Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł
Smutku głębokiego by ukoić nie mógł",
Czy może być coś cudniejszego niż - być człowiekiem szczęśliwym - żyć w społeczności z Bogiem - radować się z przebaczenia grzechów - mieć pokój w swoim sercu i życiu!!! - czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? - czy uchwyciłeś podaną ci dłoń? - czy Pan Jezus jest twoim Zbawicielem i Panem twojego życia? W tym trudnym na dzisiaj czasie szczerze odpowiedz sobie na w/w pytania.
  
,,Czy Bóg powołał Cię do zrobienia czegoś, do czego nie czujesz się uzdolniony? Pomyślałeś o tuzinie innych, lepiej nadających się do tego zadania? Nie ma znaczenia, co myślisz- Bóg nie wybrał kogoś innego! Wybrał Ciebie pomimo Twoich ograniczeń i niepewności. Twoje niedoskonałości nie zaskakują Go. W rzeczywistości Jego ,,... moc działa najlepiej w słabości" (2 KOR. 12:9).
Skup się więc na Jego sile, nie na swojej. Nie myśl o tym, jak bardzo się nie nadajesz do wykonania tego zadania. Pamiętaj, Bóg jest większy niż wszystko, z czym się mierzysz, bez względu na to, jak przytłaczające może się to wydawac".
   
 przejście do spisu treści  Link   Spis treści              

Komentarze

13.11.2022 14:24

Grażyna Filipczuk

Jestem Świadkiem Jehowy i to jedyna wspaniała sprawa i jedyny sukces w moim tragicznym życiu.

08.11.2022 05:21

Natalia

Czy jesteś świadkem jehowy?

18.08.2022 17:50

Magdalena Rutkowska

Bardzo pięknie napisane. Pozdrawiam serdecznie ❤️